SZKOŁA PODSTAWOWA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W     D Z I A Ł O S Z Y C A C H


Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018 są:


dla szkoły podstawowej :

- 20.04.2018r.

- 30.04.2018r.

- 02.05.2018r.

- 04.05.2018r.

- 01.06.2018r.

 

dla gimnazjum :

- 18.04.2018r.

- 19.04.2018r.

- 20.04.2018r.

- 30.04.2018r.

- 02.05.2018r.

- 04.05.2018r.

- 01.06.2018r.


KALENDARIUMARCHIWUM


ROK SZKOLNY:


 2013/2014


 2014/2015


 2015/2016


 2016/2017LICZNIK ODWIEDZIN