SZKOŁA PODSTAWOWA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W     D Z I A Ł O S Z Y C A C H


Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2018/2019 są:


dla szkoły podstawowej :

- 02.11.2018r.

- 12.04.2019r.

- 15.04.2019r.

- 16.04.2019r.

- 17.04.2019r.

- 29.04.2019r.

- 30.04.2019r.

- 02.05.2019r.

 

dla gimnazjum :

- 02.11.2018r.

- 10.04.2019r.

- 11.04.2019r.

- 12.04.2019r.

- 17.04.2019r.

- 29.04.2019r.

- 30.04.2019r.

- 02.05.2019r.


KALENDARIUMARCHIWUM
LICZNIK ODWIEDZIN