ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM


,,Ekologia, my i region w którym żyjemy"


          Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum w Działoszycach bierze udział w konkursie organizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ,,Ekologia, my i region w którym żyjemy".

      

   Celem konkursu jest:
1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski.
2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.
3. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków   
    krajobrazowych.


           W związku z tym 20 stycznia 2015r. uczniowie klasy 5 i 6 Szkoły podstawowej pod opieką Barbary Bielaś i 3a Gimnazjum pod opieką Magdaleny Zając wzięli udział w wyjeździe do Zespołu Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach Średnich. Odbyła się prelekcja pracownika zespołu parków na temat: pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na przyrodę oraz Natura 2000 - wyjątkowo cenny fragment naszego regionu. Zdobyte informacje pomogą uczniom w przygotowaniu się do konkursu.

KALENDARIUMARCHIWUM


ROK SZKOLNY:


 2013/2014


 2014/2015LICZNIK ODWIEDZIN

Copyright TS © 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone