ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM


Wojewódzki konkurs na rymowankę antytytoniową

 pod hasłem:


„Nie pal przy mnie, proszę"


          W związku z rozpoczęciem realizacji kolejnej edycji programu edukacyjnego „Nie pal przy mnie, proszę" w roku szkolnym 2013/2014 w województwie świętokrzyskim, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wraz ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii ogłosili Wojewódzki konkurs na rymowankę antytytoniową pod hasłem: „Nie pal przy mnie, proszę" dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych biorących udział w programie. Honorowy patronat nad konkursem objął Świętokrzyskich Kurator Oświaty. Celem konkursu było: promowanie wśród dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia ,wzbogacenie metod i środków oddziaływania na dzieci w zakresie edukacji antytytoniowej ,propagowanie mody na niepalenie,  kształtowanie prawidłowych zachowań wobec palenia tytoniu oraz promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych.  Uczniowie kl. 1- 3 szkoły podstawowej w Działoszycach przystąpili do konkursu. 5 czerwca odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu podczas obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu. Uczeń naszej szkoły Oliwier Baranowski otrzymał wyróżnienie. 

               

<< powrót

KALENDARIUMARCHIWUM


ROK SZKOLNY:


 2013/2014


 2014/2015LICZNIK ODWIEDZIN

Copyright TS © 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone