ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM


OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

          Nasz szkoła przystąpiła do rządowego programu „Owoce i warzywa w szkole” skierowanego do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Celem programu jest:

•    wyrobienie nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie,

•    propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Uczniowie 2 – 3 razy w tygodniu otrzymają porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Owoce:
jabłko (min. 150 g)
gruszka (min. 150 g)
truskawki (min. 100 g)
borówki amerykańskie (min. 100 g)
sok owocowy (min. 0,2l)

 


Warzywa:
marchew (min. 60 g)
papryka słodka (min. 60 g)
rzodkiewki (min. 60 g)
pomidory (min. 60 g- średnica jednej sztuki max. 40 mm)
kalarepa (min. 60 g)
sok warzywny lub owocowo-warzywny (min.0,2l)

Owoce i warzywa udostępniane dzieciom w ramach programu muszą:
•    spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach UE i przepisach krajowych,
•    być gotowe do bezpośredniego spożycia, tj. świeże, czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, zdrowe, sok owocowy / owocowo-warzywny nie może zawierać dodatku cukru, substancji słodzących, tłuszczu i soli.
Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony przez ARR dostawca.

Programowi „Owoce i warzywa w szkole” towarzyszą działania o charakterze edukacyjnym. W ramach w/w działań w szkole realizowane są w każdym półroczu co najmniej dwa z poniższych działań:
a) organizowanie konkursów i festynów tematycznych z zakresu zdrowego odżywiania,
b) organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw,
c) organizowanie warsztatów kulinarnych, z uwzględnieniem przekazywania wiedzy o zdrowym odżywianiu,
d) zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych,
e) wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw i ich przetworów oraz upowszechnianiem wśród uczniów wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania,
f) stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw i ich przetworów, a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw, poprzez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji lub wydawanie gazetek.

Działania te realizowane są m.in. przy współudziale i zaangażowaniu nauczycieli oraz rodziców dzieci uczestniczących w programie.


KALENDARIUMARCHIWUM


ROK SZKOLNY:


 2013/2014


 2014/2015LICZNIK ODWIEDZIN

Copyright TS © 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone