ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

          

         SZKOŁA PODSTAWOWA

        

          Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Akcja ta ma na celu zachęcenie uczniów do aktywnego uczestniczenia we wszystkich proponowanych zajęciach ruchowych. Podejmujemy działania na rzecz aktywności fizycznej w obszarze alternatywnych zajęć edukacyjnych, jak i pozalekcyjnych zajęć sportowych . Wychowanie fizyczne zajmuje w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach wyjątkowe miejsce. Jako przedmiot nauczania kształtuje rozwój somatyczny uczniów, nadzoruje ich sprawność fizyczną, ruchową, ale również, a może przede wszystkim kształtuje osobowość naszych uczniów.  W ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”  w naszej szkole zajęcia wychowania fizycznego realizowane są zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami uczniów. Szkoła  przystąpiła do akcji realizując zadania z wybranych obszarów zaproponowanych przez MEN i są to:


  • Obszar I: wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne. Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej (2 zadania)
  • Obszar II: wychowanie fizyczne - alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (2 zadania)
  • Obszar VII: zajęcia niezorganizowane - odkrywamy pasje zainteresowania i talenty (1 zadanie)


Obszar I – zadanie pierwsze

Nauczyciele wychowania fizycznego swoimi codziennymi działaniami zachęcają wszystkich uczniów do podejmowania aktywności fizycznej, odkrywają ich pasje  np. podczas zajęć z piłki koszykowej oraz każdego dnia w indywidualnych rozmowach i konsultacjach . Uczniowie ćwiczą elementy techniczne z piłki koszykowej. Corocznie na długich przerwach międzylekcyjnych w naszej szkole odbywają się turnieje międzyklasowe  w piłkę koszykową.

         

Zajęcia prowadził mgr Jacek Pasternak

Konspekt z przeprowadzonych zajęć do pobrania TUTAJ


Obszar I – zadanie drugie

Uczniowie  bardzo lubią tańczyć. Na lekcjach wychowania fizycznego uczą się podstawowych kroków i figur tanecznych oraz mają zajęcia z aerobiku. Tańce  oraz aerobik zawierają stosunkowo nietrudne, a zarazem bardzo urozmaicone elementy taneczne. W ich nauczaniu z powodzeniem wykorzystuje się naturalne formy ruchu: chód, bieg, skok, które są najczęściej podejmowane przez dzieci w toku spontanicznej, beztroskiej zabawy. Zajęcie te są dla uczniów przedstawieniem innej formy ruchu.


Zajęcia prowadziła mgr Magdalena Zając

Konspekt zajęć do pobrania TUTAJ


Obszar II- zadanie pierwsze

W ramach Ogólnopolskiej Akcji „Ćwiczyć każdy może” 21  marca  2014r. odbył się w naszej szkole TURNIEJ GIER I ZABAW dla uczniów klas 3 - 6. Turniej przygotowali i zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego, zapewniając dzieciom  miłe i aktywne spędzenie czasu wolnego. Celem turnieju było propagowanie różnych form aktywności ruchowej oraz  zachęcenie uczniów do sportowej rywalizacji drużynowej. W tym roku po zaciętym boju zwyciężyła klasa 6 szkoły podstawowej.


                   

                            

Zajęcia prowadzili: mgr Łukasz Jędraski i mgr Jacek Pasternak.

Konspekt z przeprowadzonych zajęć do pobrania TUTAJ


Obszar II – zadanie drugie

Alternatywną formą realizacji zajęć są lekcje w siłowni szkolnej. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość zapoznania się z podstawowym sprzętem , a także nabywają umiejętności z zakresu techniki ćwiczeń poszczególnych części ciała.  Zajęcia te dają możliwość pełnego rozwoju fizycznego, korzystnie wpływają na układ ruchowy, poprawią gibkość, siłę oraz koordynację ruchową. Nauczyciele systematycznie przeprowadzają testy sprawnościowe. Na zdjęciach grupa mieszana (dziewczęta, chłopcy)  podczas ćwiczeń.

 

Zajęcia prowadził mgr Jacek Pasternak

Konspekt z przeprowadzonych zajęć do pobrania  TUTAJ


Obszar VII - zadanie

„Szkoła w ruchu” – to nie tylko aktywności proponowane uczniom na lekcjach wychowania fizycznego. To również wachlarz proponowanych uczniom zajęć pozalekcyjnych, sportowych  imprez rekreacyjnych oraz  wskazywanie miejsc, gdzie mogą  aktywnie spędzać wolny czas.  Jedną z proponowanych uczniom  form ruchu są zajęcia z tenisa ziemnego. Oto ćwiczenia podstawowych odbić forhendowych i bekhendowych.

 

Zajęcia prowadził mgr Łukasz Jędraski


A NA KONIEC KRÓTKIE PODSUMOWANIE NASZEGO PROJEKTU OKIEM FOTOREPORTERA
<< powrót

KALENDARIUMARCHIWUM


ROK SZKOLNY:


 2013/2014


 2014/2015LICZNIK ODWIEDZIN

Copyright TS © 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone