ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

"11 lat razem w UNII EUROPEJSKIEJ"

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej minęło 11 lat. Z tej okazji
2 czerwca uczniowie klasy Ia i Ib pod opieką pani Anny Kuśpiel i pani Agnieszki Szymbry przygotowali apel o tematyce europejskiej. Na wędrówkę po krajach Unii Europejskiej zostaliśmy zaproszeni przez dwie drużyny, które w formie quizu przedstawiły wiele informacji oraz ciekawostek o krajach należących do Unii.

                

DZIEŃ PROJEKTÓW W GIMNAZJUM W DZIAŁOSZYCACH

W dniu 2 czerwca 2015r. w naszym Zespole Szkół zorganizowano Dzień Projektów. Uczniowie klas II gimnazjum zaprezentowali najlepsze wybrane przez siebie projekty na forum gimnazjum. Zdaniem uczniów najciekawsze projekty to: Jak poprawnie posługiwać się językiem angielskim- czyli wszystko o czasach?; Czy Gmina Działoszyce może być atrakcyjna turystycznie? oraz Jak prawidłowo udzielić pierwsze pomocy przedmedycznej? Opiekunami grup projektowych byli odpowiednio Pani Agnieszka Szymbra, Pani Anna Kuśpiel oraz Pan Łukasz Jędraski.
Uczniowie biorący udział w projektach mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy związanej z tą metodą oraz zastosować ją w praktyce. Dzięki pracom projektowym powstały pomoce dydaktyczne, które będą służyć wszystkim uczniom. Uczniowie całej szkoły poznali również tajniki udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie grupy projektowe odebrały gratulacje za wkład pracy, zaangażowanie oraz efekty z ust Pani Dyrektor Zespołu Szkół - Marty Nowak.


DZIEŃ DZIECKA DNIEM SPORTU W ZS DZIAŁOSZYCE

Dzień 1 czerwca 2015 roku obfitował w Zespole Szkół w Działoszycach w moc atrakcji dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Od rana były najlepsze życzenia i kosz słodyczy od Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Pana Zdzisława Leksa oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Działoszycach Pani Marty Nowak. Następnie wszyscy udali się na stadion miejski, gdzie z uwagi na wspaniałe warunkido uprawiania sportu, każdy aktywnie spędzał czas, nawet w czasie pomiędzy konkurencjami przygotowanymi w ramach lekkoatletycznych mistrzostw szkoły.

 
Uczniowie reprezentujący poszczególne klasy rywalizowali w trójboju lekkoatletycznym, na który składał się: rzut piłką palantową, bieg na 100 m oraz bieg sztafetowy na 400 m. W trójboju najlepszy wynik w szkole podstawowej osiągnęła klasa 6, natomiast klasy 4 i 5 uzyskały identyczne wyniki i zajęły ex equo II miejsce. W gimnazjum bezkonkurencyjna okazała się klasa IIa, miejsce drugie również ex equo zajęły klasy IIIa i IIIb.


       Po zakończeniu zmagań lekkoatletycznych przeprowadzono również rozgrywki w piłkę nożną. W szkole podstawowej triumfowała klasa 4, miejsce drugie zajęła klasa 6, a trzecie klasa 5. W gimnazjum niepokonana była drużyna klasy IIIA, miejsce drugie zajęła reprezentacja klasy IIA, a miejsce trzecie przypadło reprezentacji klasy 1A.
          W zawodach dziewcząt w piłkę siatkową niepokonane były uczennice klas III gimnazjum, miejsce drugi zajęły dziewczęta z klasy II, a miejsce trzecie uczennice klas I.
Dodatkową atrakcją były także zawody dla uczniów (chłopców i dziewcząt)w wyciskaniu sztangi na ławeczce o tytuł „Strongman 2015”. Zawody te w szkole podstawowej wygrali: Kacper Nowak (klasa 6) oraz Wiktoria Grębosz (klasa 6), w gimnazjum: Daniel Grelewicz (klasa II b), oraz Aleksandra Łakota (klasa Ib).
       Specjalne wyróżnienie i upominki przyznano również klasie, która najmocniej wspierała swoich zawodników. W tej konkurencji najlepsza była klasa 4.
Dzień Sportu zakończony został oficjalnym podsumowaniem i wręczeniem z rąk Pani Dyrektor Marty Nowak pamiątkowych dyplomów oraz nagród rzeczowych zwycięzcom, a także podziękowaniami dla nauczycieli wychowania fizycznego, Pana Łukasza Jędraskiego, Pana Jacka Pasternaka oraz Pani Magdaleny Zając, którzy przygotowali program tego dnia oraz czuwali nad przebiegiem konkurencji sportowych.


„Finansoaktywni. Misja: Podatki” - debata

Dnia 21.05.2015 r. odbyła się debata dotycząca podatków. Głównym celem debaty było pokazanie w przystępny sposób relacji pomiędzy płaceniem podatków a finansowaniem przez państwo podstawowych działań, takich jak edukacja, budowa dróg czy zapewnienie bezpieczeństwa. Dzięki temu chcemy kształtować świadomość oraz przekazać wiedzę o podatkach, wyjaśnić istotę i potrzebę płacenia podatków, a także płynące z tego korzyści. Zdobyte umiejętności pozwolą uczniom na podejmowanie w przyszłości racjonalnych decyzji, które pomogą im odnieść sukces w życiu zawodowym. Debata była jednym z punktów realizowanego w szkole programu edukacyjnego „Finansoaktywni. Misja: Podatki” Ministerstwa Finansów dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych.
Debatę prowadzili uczniowie klasy IIIa Gimnazjum: Katarzyna Pieron, Kamila Szymańska, Kamila Zaręba. Uczennice pracowały pod kierunkiem nauczyciela Mirosławy Goły.


DZIEŃ PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIAŁOSZYCACH


               18 lat temu Szkoła Podstawowa otrzymała imię Tadeusza Kościuszki.

               W dniu 22 maja odbył się uroczysty apel poświęcony patronowi Szkoły Podstawowej. Apel był podsumowaniem działań podjętych w czasie Tygodnia Patrona Szkoły. Uczniowie pod opieką nauczycielek Danuty Kołton i  Anny Kuśpiel przygotowali kilka scenek z życia naszego bohatera. Ukazali, że człowiekiem wielkich czynów nie stał się Kościuszko z dnia na dzień. Wytrwale dążył do celu, sumiennie wywiązywał się ze swoich obowiązków, stawiał czoła przeciwnościom losu i rzetelnie zapracował na szacunek i uznanie.

         Uczniowie Szkoły Podstawowej brali udział w konkursie plastycznym „ Tadeusz Kościuszko w oczach dziecka” oraz konkursie wiedzy, ” Co wiemy o patronie naszej szkoły?” Podczas apelu p. dyrektor Marta Nowak wręczyła uczniom dyplomy oraz nagrody. Zwieńczeniem uroczystości był taniec Krakowiak w wykonaniu uczniów klasy II i III. 


KONKURS RUCHU DROGOWEGO

        8 maja uczniowie naszej szkoły: Miszczyk  Martyna, Banasik Wiktoria, Dobrzański Bartosz, Grzybczak Sebastian wzięli udział w elminacjach gminnych Turnieju BRD.

 Celem turnieju jest wspieranie i promowanie inicjatyw w zakresie BRD oraz działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa dzieci poprzez:

            - popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;

            - kształtowanie pozytywnych cech wzorowego pieszego;

            - propagowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy     

              przedmedycznej i odpowiedniego zachowania się podczas wypadku drogowego.

        Uczniowie naszej szkoły wykazali sie dużą wiedzą z zakresu przepisów o ruchu drogowym, którą stosowali podczas jazdy na rowerze. Wiedza i umiejętności praktyczne uczniów zaowocowały zdobyciem przez nich II miejsca w turnieju. Uczniowie otrzymali od Burmistzra Miasta i Gminy Zdzisława Leksa cenne nagrody i dyplomy.


             

DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY 


 28 kwietnia dziewczęta z naszej szkoły uczestniczyły w  Wiosennym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Gwardiana Kościoła p.w. Nawiedzenia  NMP  w Pińczowie. Rozgrywki te odbyły się  w szkole ponadgimnazjalnej im. Stanisława Staszica . Spotkały się tam przedstawicielki 5 szkół:
*Gimnazjum w Michałowie
*Gimnazjum nr. 2 w Pińczowie
*Gimnazjum w Węchadłowie
*Gimnazjum nr. 1 w Pińczowie
*Gimnazjum w Działoszycach
Dziewczęta w finale  walczyły z drużyna z Gimnazjum nr.2 z Pińczowa przegrywając mała różnicą punktów w związku z tym zajęły  II   miejsce. Wyróżnioną zawodniczką została Ewelina Lelek . Trenerką naszych mistrzyń jest P. Magdalena Zając .

 

Lista dziewcząt biorących udział w rozgrywkach piłki siatkowej:

 Lelek Ewelina, Suwała Paulina, Gałczyńska Aleksandra, Olesińska Wiktoria, Bajur Klaudia, Szczukiewicz Ewa, Kocel Patrycja, Jaros Sylwia, Wiejacha Klaudia, Galas Julia, Pieron Katarzyna, Szymańska Kamila.


AKADEMIA Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

     W czwartek 30 kwietnia w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
       Uroczystość rozpoczęła się wniesieniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie klasy Ia gimnazjum i 6 szkoły podstawowej zaprezentowali program artystyczny, w którym przypomnieli najważniejsze fakty i postacie, związane z tym ważnym wydarzeniem w historii Polski. Była to dobra okazja do ukazania naszym uczniom przywiązania do symboli narodowych i żywa lekcja historii Polski. Nad przygotowaniem akademii czuwali nauczyciele Danuta Kołton i Adam Kocerba

      


VI WIOSENNY TURNIEJ GIMNAZJUM

W dniu 28.04.2014 na Stadionie Sportowym w Działoszycach odbył się „VI Wiosenny Turniej Piłki Nożnej” o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce. Turniej jest corocznie organizowany  przez dyrekcję oraz nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszycach.                                                                                                                             

Wśród gimnazjalistów rywalizowały  reprezentacje  pięciu szkół: tj. Gimnazjum z Michałowa, Gimnazjum z Działoszyc, Gimnazjum nr 1 z Pińczowa, Gimnazjum nr 2 z Pińczowa oraz Gimnazjum z Kij. Na boisku drużyny rywalizowały systemem „każdy z każdym”. W końcowej klasyfikacji najlepsi okazali się uczniowie Gimnazjum nr 2 z Pińczowa , którzy zdobyli największą ilość punktów i tym samym zajęli pierwsze miejsce. Turniej zakończył się ceremonią wręczenia wszystkim drużynom z rąk Pana Burmistrza Zdzisława Leksa pamiątkowych dyplomów oraz pucharów.


Apel profilaktyczny - mam trzeźwy umysł

             W dniu 24.042014 na apelu poświęconym uzależnieniom uczniowie poszczególnych klas Gimnazjum  przygotowali i przedstawili krótkie scenki dotyczące negatywnego  wpływu alkoholu, nikotyny i narkotyków na organizm człowieka. Apel zorganizowany został w ramach działań profilaktycznych podejmowanych przez szkołę mających na celu zapobieganiu uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.


VI wiosenny turniej SP

             W rywalizacji szkół podstawowych udział wzięły reprezentacje Szkoły Podstawowej w Stępocicach, Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Działoszycach. Po zaciętej rywalizacji i gradzie bramek najlepsi okazali się reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie, a miejsce drugie zajęli uczniowie naszej szkoły. Pamiątkowe dyplomy oraz puchary wręczyła Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Działoszycach- Marta Nowak.


           

Niedziela Palmowa

             Tradycyjnie przed budynkiem szkoły w Niedzielę Palmową księża poświęcili palmy i w uroczystej procesji przeszliśmy do kościoła parafialnego.


          

Wycieczka klas III Gimnazjum do Zakopanego

             Wycieczka klas III Gimnazjum do Zakopanego z Mszą św. w kościele na Krzeptówkach o błogosławieństwo na czas egzaminów - 15.04.2015r.

                         

Finał Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

             11 kwietnia 2015r. w Kielcach odbył się Finał Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. Pośród 51 finalistów ze szkoły podstawowej znalazła się uczennica naszej szkoły Wiktoria Rusnak z klasy V. Gratulacje dla naszej Finalistki!

             Katyń1940

„ Prawdy nie da się zgładzić

 


więcej >>

Spotkanie z pracownikami EKOM


Apelu poświęcony św. Janowi Pawłowi II

          "10 kwietnia 2015 roku odbył się apel w 10 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum mieli okazję przypomnieć sobie postać Wielkiego Polaka oraz wspólnie zaśpiewać ulubioną pieśń naszego papieża, "Barkę".

 

        

Powitanie wiosny

                    20 marca 2015r. w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Działoszycach odbył się apel pod hasłem „Witaj wiosno”. Uczniowie klasy 2 przygotowali  przedstawienie „Wiosna tuż, tuż”. Apel był tez okazją do zachęcenia uczniów do czytania książek i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Tematykę powyższą miało przedstawienie „Eko-Kapturek”, w wykonaniu uczniów klasy 4. Po apelu wszyscy udali się na pieszą wycieczkę w poszukiwaniu oznak wiosny.


                 

Konkurs wiedzy pożarniczej

                  W  dniu 18 marca 2015r. w Zespole Szkół w Działoszycach odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczniowie mogli wykazać się wiedzą przed komisja składającą się z przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie kpt. mgr inż. Pawła  Obważanka, przedstawiciela UMiG Działoszyce w osobie Pana  Zbigniewa Szczepańskiego  oraz nauczycieli Roberta Banaszka i Małgorzaty Wierzby. Gimnazjum w Działoszycach w etapie powiatowym będzie reprezentowała uczennica klasy IIIb Aleksandra Jakubas, która zajęła I miejsce w konkursie.

Sukces „Działoszanek Plus”

           W niedzielę 15 marca br. Szkolny Zespół Śpiewaczy „Działoszanki Plus” działający przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Działoszycach pod kierunkiem nauczyciela muzyki pana Adama Kocerby zapisał na swoich kartach kolejny znaczący sukces na szczeblu wojewódzkim. Podczas przeglądu „Dziecięca Estrada Folkloru” organizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zdobył po raz szósty w swojej kategorii  I – miejsce. W tegorocznej edycji powyższego przeglądu „Działoszanki Plus” wystąpiły w składzie:  Gałczyńska Aleksandra, Goły Paulina, Łach Patrycja, Kozłowski Jakub, Kula Damian, Miszczyk Martyna, Sęk Maja, Skwark Weronika, Sznajderska Katarzyna.

      


     Najlepsze życzenia dla wszystkich Pań popłynęły z ust męskiej części społeczności Zespołu Szkół w Działoszycach w czasie akademii przygotowanej z okazji Dnia Kobiet. Na tę okazję opracowano montaż słowno-  muzyczny, który w nieco humorystyczny sposób przedstawiał podziw dla płci pięknej. Był uśmiech radości na twarzach wszystkich Pań (od najmłodszych do nieco starsych) oraz brawa od nich na zakończenie, a więc chyba wszystko się udało.


           "Jak pracowaliśmy w I semestrze?"
                                                                      << wiecej >>WALENTYNKI 2015więcej >>FERIE

CZAS RADOSNEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY
więcej >>Apel o zdrowym

 odżywianiu


więcej >>


FOTORELACJA

<< więcej >>


,,Ekologia, my i region w którym żyjemy"

więcej >>


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Babcia z dziadkiem dziś świętują,
wszystkie dzieci więc pracują
Zetrą kurze w każdym kątku,
przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze,
wnusia babci bluzkę pierze


Wnusio już podaje kapcie,
bardzo Kocha swoja babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz!
Święto Dziadków ważna rzecz!

Kochani!

Z okazji Dnia Babci i Dziadka
życzymy Wam wszystkiego o czym marzycie
i pragniemy Wam podziękować
za Wasz trud i ciężką pracę

   Dzień Zdrowego Odżywiania

w klasie II SP


więcej >>"Owoce I WARZYWA w szkole"więcej >>11 STYCZNIA 2015 - 23 FINAŁ WOŚP

 W DZIAŁOSZYCACH


więcej >>

Akademia z okazji 11 Listopada

      W dniu 10 XI uczniowie naszej szkoły upamiętnili 92. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

więcej >>

Ślubowanie klas pierwszych Gimnazjum

         22.10.2014r. na sali gimnastycznej Gimnazjum w Działoszycach, o godz. 11.00 odbyło się uroczyste pasowanie klas pierwszych na uczniów gimnazjum.

więcej >>

"Bezpieczeństwo na piątkę"

     21 pażdziernika w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie odbył się etap powiatowy VII Edycji Konkursu „Bezpieczeństwo na Piątkę”

więcej >>

Dzień Edukacji Narodowej

  Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 10 października na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Działoszycach .

więcej >>

„Pierwszaki 2014/2015- zdrowo i bezpiecznie do szkoły”

     9 października 2014 r. uczniowie klasy 1 brali udział w spotkaniu w Pińczowie w ramach akcji „ Pierwszaki 2013/2014 - zdrowo i bezpiecznie do szkoły”.

                                                           więcej >>

Ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej

          7 października 2014r. pierwszoklasiści z Postawówki im. Tadeusza Kościuszki      przezyli niezwykłą uroczystość  -Ślubowanie. 

więcej >>


75 rocznica  wybuchu II wojny światowej i powstania Polskiego Państwa Podziemnego


więcej >>

KALENDARIUMARCHIWUM


ROK SZKOLNY:


 2013/2014


 2014/2015


 2015/2016LICZNIK ODWIEDZIN

Copyright TS © 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone