SZKOŁA PODSTAWOWA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W     D Z I A Ł O S Z Y C A C H

        Drużyna im.Tadeusza Kościuszki w Działoszycach wspólnie z Zuchami wzięła udział w szkolnych i gminnych obchodach Święta Niepodległości.


        Harcerz z Drużyny im.Tadeusza Kościuszki w Działoszycach reprezentował Szkołę w rozgrywkach tenisa stołowego. To nietuzinkowe wydarzenie składające się z 12 turniejów tenisa stołowego zostało zorganizowane w celu uczczenia 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 🏓🇵🇱 oraz uczczenia pamięci o poległych sportowcach. Udział w turnieju pokazuje, że pamiętać o bohaterach możemy w różny sposób. Na zdjęciu Jakub Zając.


               

Akcja "Szkoła pamięta"

        28 października Drużyna im Tadeusza Kościuszki w Działoszycach sprzątała groby ludzi poległych za Ojczyznę. Złożono w tym dniu również kwiaty, czynnie włączając się w akcję " Szkola Pamięta.


        W ramach akcji " Szkola Pamieta " Harcerze im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach wspólnie z Zuchami zapalili znicze oraz składali kwiaty na grobach ludzi zasłużonych. Pamięć o nich została uczczona minutą ciszy. Groby te zostały wcześniej przez uczniów posprzątane. Znicze zapłonęły na grobach: Żołnierskich, Żydowskich , Ofiar poległych w 1918 roku, Marii Orłowskiej- byłej więźniarce Oświęcimia bloku II, Ofiarom Powstania Styczniowego, spoczywajacym na cmentarzu w Wolicy. Nie zapomniano również o zmarłych Harcerzach z Działoszyc oraz Księżach niosących posługę naszej Parafii. Do akcji włączyli się również nauczyciele i rodzice.        27 października nasza szkoła przystąpiła do II edycji Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Celem akcji jest promocja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu w szkole oraz zachęcenie wszystkich do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. Jest ona realizowana w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Bardzo się cieszymy, że udało się nam aktywnie włączyć w ten projekt. Stanęliśmy na wysokości zadania. Od samego rana, w szkole pojawiali się uczniowie z najróżniejszymi książkami pod pachą. A potem się zaczęło….

Na każdą przerwę między lekcjami zabieraliśmy ze sobą książkę, którą wcześniej przynieśliśmy ze sobą. Siadaliśmy wygodnie gdzie kto mógł, i przez całą przerwę czytaliśmy. Młodszym uczniom wychowawcy zorganizowali tzw. kąciki czytania, gdzie słuchali książek czytanych przez swoich nauczycieli. Najmłodsi – pierwszoklasiści słuchali opowieści czytanych przez ks. Damiana Jędrzejczyka. Uczniowie klasy II i III z wielkim zaangażowaniem czytali sami. Podobnie starsi koledzy z klas IV-VIII. Przyjemnie było popatrzeć. Zajęty był każdy skrawek korytarza szkolnego. Co ciekawe, wielu wymieniało się książkami, opowiadało o swoich ulubionych lekturach. Udział w akcji wzięli wszyscy uczniowie obecni w tym dniu w szkole (143 osoby) oraz nauczyciele i pracownicy szkoły (20 osób). Dziękujemy wszystkim za udział w tej akcji.        20 października uczniowie klasy drugiej byli na wycieczce w lesie, gdzie podziwiali piękno jesiennego krajobrazu. Uczniowie obserwowali leśne zwierzęta i drzewa, opowiadali, jak zmienia się przyroda wraz z nadejściem zimniejszych dni. Dzieci zbierały kolorowe liście, które zachwycały mnogością barw, a także leśne dary jesieni: żołędzie, nasiona akacji, klonu itp. Drugoklasiści obserwowali jesienne prace rolników na pobliskich polach.

W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych uczniowie odwiedzili w drodze powrotnej do szkoły cmentarz żydowski, gdzie zobaczyli pomnik upamiętniający zagładę mieszkańców Działoszyc narodowości Żydowskiej.


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

             Dnia 13.10.2021 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji ślubowania uczniów klasy pierwszej oraz Dnia Edukacji Narodowej. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Marcin Szymbra dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Przejęci, ale zadowoleni zaprezentowali swoje umiejętności pod czujnym okiem swojej wychowawczyni pani Barbary Baranowskiej.

Nie zabrakło życzeń od starszych kolegów i koleżanek z klasy drugiej i trzeciej. Zaproszeni goście Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce pan Stanisław Porada, Dyrektorka Przedszkola Samorządowego w Działoszycach pani Agnieszka Sęk złożyli pierwszoklasistom serdeczne życzenia i podarowali liczne niespodzianki.

Po przyjęciu pierwszoklasistów do grona uczniów odbyła się część artystyczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pana Dyrektora, który przywitał wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz gości. Życzenia złożyli również Pan Burmistrz Stanisław Porada, ks. proboszcz Andrzej Jankoski oraz przedstawiciele rady Rodziców. Wręczono nagrody Dyrektora i Burmistrza.

Przedstawienie przygotowali uczniowie klas V-VIII. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Każdy z nauczycieli otrzymał słodki upominek.

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

             Nasza szkoła wzięła udział w XI Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, który odbył się 1 października 2021r. Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypominania sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mieli okazję nadrobić zaległości. Dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością przykładów mnożenia. Tydzień przed WMTDay uczniowie powtarzali tabliczkę mnożenia, na korytarzu pojawiła się gazetka informacyjna o akcji ze sposobami i wierszykami ułatwiającymi zapamiętanie niektórych przykładów mnożenia.

Akcja polega na przeprowadzaniu krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia przez Komisje Egzaminacyjne. Nad przebiegiem akcji czuwali nauczyciele matematyki.
W piątek, 1 października od godziny 8 Komisje Egzaminacyjne przeprowadzały krótkie egzaminy z tabliczki mnożenia dla uczniów klas 2 i 3 oraz IV-VIII. Uczniowie wybierali los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia. Jeżeli uczestnik akcji podał wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywał tytuł: MT EXPERT. W egzaminie brali udział nie tylko uczniowie ale i nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

WSZYSTKIM KTÓRZY ZDOBYLI TYTUŁ MT EXPERT SERDECZNIE GRATULUJEMY !!        W dniu 6 października 2021r. uczniowie klasy 5 i 6 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach wzięli udział w warsztatach przeprowadzanych w ramach realizacji projektu Life 17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Głównymi celami warsztatów były:

- poznanie form ochrony przyrody w Polsce,
- przedstawienie istoty różnorodności biologicznej,
- ukazanie wpływu człowieka na różnorodność biologiczną,
- konieczność ochrony różnorodności biologicznej obserwacja i rozpoznawanie zwierząt, roślin typowych dla danego regionu oraz zjawiska zachodzące w określonym ekosystemie,
- poznanie żywych i nieożywionych elementów ekosystemu oraz wykazanie, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami,
-ukazanie konieczności ochrony przyrody.

Warsztaty prowadzone były w terenie przez 2 pracowników projektu LIFE. Omówione zostały poszczególne gromady zwierząt m.in.: ssaki, płazy oraz gady, w szczególności podkreślając charakterystykę gatunków objętych ochroną w ramach realizacji projektu tj. kumak nizinny, traszka grzebieniasta oraz żółw błotny. Przedstawiono rolę wody w życiu człowieka oraz omówiono jej znaczenie i wpływ na organizmy żywe. Zapoznano uczestników z gatunkami ptaków objętymi ochroną czynną w ramach projektu m.in. bociana białego, bielika i błotniaka stawowego. Uwagę zwrócono również na florę związaną ze środowiskiem wodno-błotnym, a także poruszono temat związany z wypasem zwierząt i historią konika polskiego. Poznanie regionu przez lokalne szkoły z terenu województwa świętokrzyskiego wpływa na kształtowanie więzi z krajem i podnoszenie świadomości o jego wyjątkowych walorach i wartościach zarówno przyrodniczych jak i kulturowych, historycznych.

Kolejna część warsztatów zrealizowana została na sali edukacyjnej w siedzibie ZŚiNPK obejmując prezentację multimedialną dotyczącą projektu Life pn .„Renaturyzacja środkowej delty rzeki Nidy” oraz pogadankę nawiązującą do historii Pińczowa oraz okolicznych gmin w czasach I i II wojny światowej, rozwoju tego regionu oraz jego wartościach kulturowo-religijnych. Ważne jest kształtowanie postaw patriotycznych, które służą identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowują do życia w społeczeństwie oraz wzmacniają szacunek do lokalnej przyrody. Zorganizowano też pogadankę o żółwiu błotnym, quest przyrodniczy, grę edukacyjną oraz szereg innych zajęć, które dostarczyły wielu pozytywnych emocji, integrujących uczestników, które pozwoliły utrwalić wiedzę zdobytą podczas warsztatów.

Uczestnicy warsztatów serdecznie dziękują za rzetelną wiedzę przekazaną w niekonwencjonalny sposób oraz smaczne śniadanko i obiad, a w szczególności Pani Beacie Angielskiej Specjaliście ds. edukacji Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – LIFE4DELTA.


        We wtorek 28 września wyruszyliśmy na wycieczkę szkolną do Bochni. Po tak długim okresie zdalnej nauki, a przede wszystkim stęsknieni za wspólnym przebywaniem w gronie rówieśników udaliśmy się pełni werwy do najstarszej kopalni soli. Bochnia przywitała nas trochę chłodno – ale my byliśmy na to przygotowani. Podzieleni na grupy zjechaliśmy ponad 200 metrów pod ziemię (nawet nie piszczeliśmy zbyt głośno). Trasa po kopalni obfitowała w niespodzianki. Mogliśmy podziwiać starą sztolnię z pokładu łódki (szef sternik twierdził, że wywraca się od czasu do czasu). Poznaliśmy tzw. końską trasę (swoją drogą czujemy ją do dzisiaj w nogach). Zwiedziliśmy największą kaplicę w kopalni, wysłuchaliśmy ciekawych informacji o pracy w kopalni soli, a nawet przenieśliśmy się w czasy królów – Kazimierza Wielkiego i Augusta Sasa.

Resztki sił zachowaliśmy na smaczny obiadek – też pod ziemią (smakował jakoś bardziej – pewnie dlatego, że po trasie tak wypełnionej wrażeniami nasze brzuchy domagały się kalorii). Przed wyjazdem zwiedziliśmy również Muzeum Motyli w Bochni, gdzie dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o różnych przepięknych okazach z całego świata. Pożywieni na duszy i ciele wyruszyliśmy w drogę do Krakowa. Tam podziwialiśmy wszystkie najważniejsze zabytki na rynku – Sukiennice (zostawiliśmy tam sporo „dutków” – w końcu pamiątki to podstawa), bazylikę Mariacką, przeszliśmy ulicą Floriańską, zobaczyliśmy Barbakan. Szkoda było odjeżdżać z tak pięknego miejsca. Mamy tylko nadzieję, że to była dopiero pierwsza wycieczka w tym roku. My już mamy ochotę na kolejne…


        Drużyna im . Tadeusza Kościuszki w Działoszycach wzięła udział w ognisku "Harcerski Start " Ognisko odbyło się 23 września w Pińczowie. Harcerze uczestniczyli w grze terenowej, konkursach oraz konkurencjach sportowych zdobywając III miejsce.

Więcej na temat inauguracji roku 2021/2022 przez harcerzy można przeczytać klikając w ponoższe linki

LINK 1                    LINK 2           


82. rocznica wybuchu II wojny światowej

        1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. O godzinie 4.35 przeprowadzono zbombardowanie Wielunia. Atak ten nastąpił kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte. II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.


                  

AKCJA - SPRZĄTANIE ŚWIATA

        W dniu 17.09.2021r. nasza szkoła włącza się w akcję Sprzątanie świata - Polska, która w tym roku szkolnym jest opatrzona hasłem „Myślę więc nie śmiecę”. Uczniowie z dużym zaangażowaniem sprzątali nasze lokalne środowisko przyrodnicze. Wierzymy, że w przyszłości żaden z nich nie wyrzuci śmieci do lasu, do parku, na plażę czy do rzeki.


        Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten bezpłatny projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych klas 6-8 z pięciu województw Polski Wschodniej. Jego cel to przybliżanie wiedzy o Funduszach Europejskich.

Tegoroczna „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” jest poświęcona rozwojowi lokalnemu. Uczniowie biorący udział w zajęciach dowiedzieli się, dlaczego ich miejscowości powinny rozwijać się w sposób zrównoważony oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Poznali możliwości zaangażowania mieszkańców w rozwój lokalny oraz źródła finansowania zmian w swoich miejscowościach. Omówiona została także rola Funduszy Europejskich w procesie rozwoju lokalnego.

Nasza szkoła otrzymała bezpłatny pakiet materiałów dydaktycznych: gotowy scenariusz lekcji, edukacyjne gry planszowe „PROJEKT: MIASTO!”, film animowany oraz broszury i gadżety dla wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach.

Dodatkowo nauczyciele wraz z uczniami po przeprowadzeniu zajęć będą mogli wziąć udział w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w najbliższym otoczeniu. Autorzy najlepszych prac otrzymają wartościowe nagrody wspierające nauczanie w szkołach.

Do udziału w akcji zostało zakwalifikowanych 500 klas z pięciu województw Polski Wschodniej. Więcej informacji o projekcie na: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.

        W dniu 07.09.2021r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji. Uczniowie klas 1-3 przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako pieszy, a także pasażer w samochodzie. Policjanci rozmawiali z uczniami o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, a w szczególności podczas drogi do szkoły i ze szkoły. Zwrócono uwagę na korzyści noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu lub tornistrze, omówiono znaczenie znaków drogowych. Funkcjonariusze skupili się również na zasadach korzystania z numeru alarmowego. Uczniowie pod bacznym okiem policjantów ćwiczyli prawidłowe przechodzenie przez przejście dla pieszych.
Spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych wzbogaciło wiedzę uczniów na temat bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w domu.

                   

Bieg Fair Play PKOl z okazji
Światowego Dnia Fair Play

        Fair Play to termin o którym każdy słyszał, ale interpretacja obszaru jego zasięgu jest różna, podobnie jak mnogość definicji. Zasada niezwykle potrzebna w życiu każdego człowieka, często przyporządkowywana wyłącznie do zagadnień związanych ze sportem.

Fair Play to czysta, uczciwa gra, prowadzona nie tylko w sposób zgodny z przepisami, ale także piękny i szlachetny. Nie należy jednak traktować jej jak przymusu, którego należy przestrzegać, lecz jako coś więcej – postawę moralną, wynikającą z naszych wewnętrznych przekonań.

W piątek 10.09.2021 roku uczniowie naszej szkoły w ramach Światowego Dnia Fair Play uczestniczyli w biegu Fair Play PKOL. Było nam bardzo miło zorganizować a zarazem uczestniczyć w tym wydarzeniu sportowym. Zawody biegowe zostały przeprowadzone na stadionie sportowym. Przed biegami nauczyciele wychowania fizycznego omówili zasadę fair play w sporcie, przekazując najważniejsze wartości jakie niesie ze sobą ta postawa. Pojęcie Fair Play powinno funkcjonować i być respektowane we wszystkich dziedzinach życia. Istota Fair Play uczy uczciwości, poszanowania przeciwnika, sędziego, przepisów, a także reguł walki sportowej, nienagannego zachowania podczas zawodów, widowisk sportowych i zajęć sportowych, także lekcji wychowania fizycznego. Po krótkiej rozmowie uczniowie z klas IV -VIII zgodnie z duchem fair play rozpoczęli rywalizację. Pogoda dopisała, a wynik nie był najważniejszy, liczył się sam udział, pokonanie własnych słabości, zadowolenie, uśmiech. Wszyscy startujący zdali egzamin biegowy celująco, dla wszystkich uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy. Biegi odbywały się w dwóch kategoriach dziewcząt i chłopców z podziałem na klasy: IV - V i VI – VIII. Wszystkim startującym i kibicom serdecznie dziękujemy.

Pamiętajcie: Jeśli dziś pomożecie słabszemu lub niepełnosprawnemu koledze w opanowaniu czynności ruchowej, podacie rękę pomagając mu wstać, okażecie mu uznanie, obronicie przed agresywnym przeciwnikiem - będzie to tak samo cenne jak zwycięstwo w zawodach czy uzyskanie najlepszego wyniku w klasie.


Materiały informacyjne dotyczące szczepień zostały do Państwa przesłane dziennikiem elektronicznym.

Narodowe Czytanie 2021

        W pierwszą sobotę września tradycyjnie już uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję Narodowe Czytanie – edycja 2021. Tym razem swoje aktorskie umiejętności prezentowali podczas czytania dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

Wśród czytających znaleźli się: Milena Kuśpiel – Mela, Zuzanna Kołton – Hesia, Natalia Pawlik – Hanka, Emilia Wałek – Juliasiewiczowa i nasz rodzynek Antoni Michalski – który wcielił się w rolę Zbyszka.

Nie zabrakło pięknych strojów i dobrego humoru. Wspólnie z Klubami Seniora z terenu gminy oraz zgromadzoną publicznością poznaliśmy tekst całej sztuki. Podsumowaniem akcji był konkurs o dramacie. Nagrodę w nim zdobyła Natalia Pawlik. Gratulujemy.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

odbędzie się 1 września 2021r. 


godz. 8:00 – Msza Święta w Kościele.

godz. 9:00 –  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w budynku szkoły.

 

                                                                                                              Zapraszamy

Plan dowozów na rok szkolny 2021/2022

Szczegółowy harmonogram dowozów na rok szkolny 2021/2022 znajduje się poniżej

ROZKŁAD 

        Paweł Niedzielski, uczeń klasy VI, to kolejny laureat konkursu plastycznego. Nasz kolega zajął III miejsce na szczeblu powiatowym w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Gratulujemy i jesteśmy dumni, że mamy tak zdolnych uczniów.

W tym miejscu należy także podziękować grupie uczniów, która w bieżącym roku szkolnym brała udział w każdym organizowanym w szkole konkursie plastycznym. Dziękujemy Wam za trud oraz za to, że chcieliście dzielić się swoimi talentami, a tym samym wspomagać działania szkoły oraz promować i szerzyć jej dobre imię nie tylko środowisku lokalnym, ale i w powiecie.

Do grupy wyżej wymienionych uczniów należą: Jakub Kocel, Mateusz Spyrka, Kacper Dudziak, Paweł Niedzielski, Zuzanna Kołton, Milena Kuśpiel, Nikola Rejdak, Maja Wójcik, Tatiana Godzik, Skóra Jan.

Konkurs rozstrzygnięty !!!

„Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi.“
Tadeusz Kościuszko

Komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadanie podczas wyłonienia zwycięzców w tegorocznych zmaganiach na najlepszą prezentację o patronie szkoły. Uczniowie po raz kolejny potwierdzili wysoki poziom swoich umiejętności informatycznych. Wykazali się dobrą znajomością historii, biografii oraz działalności społecznej i politycznej Tadeusza Kościuszki.
Uwzględniając powyższe czynniki, komisja konkursowa ustaliła następujące wyniki:

I miejsce – Jan Porada
II miejsce – Szymon Jackiewicz
III miejsce - ex aeguo Milena Kuśpiel, Paweł Niedzielski.

Wyróżnienia uzyskały : Nikola Rejdak oraz Oliwia Szostak.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy, wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, zaangażowanie i krzewienie wartości patriotycznych. Wszak, ,,aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło”.

Zwycięską pracę konkursową można obejrzeć klikając w poniższy link.

TADEUSZ KOŚCIUSZKO - PATRON NASZEJ SZKOŁY 

Konkurs na prezentację multimedialną o Tadeuszu Kościuszce - Patronie Naszej Szkoły

Jako szkoła, zawsze wspominaliśmy dokonania naszego patrona, poprzez uroczyste akademie i uroczystości.

W tym roku musimy podporządkować się zasadom bezpieczeństwa, stąd inna forma uczczenia pamięci naszego patrona.

Cel Konkursu:

- propagowanie wiedzy o Tadeuszu Kościuszce,
- krzewienie wartości patriotycznych,
- wychowanie do wartości,
- twórcze wykorzystanie umiejętności informatycznych.

Regulamin konkursu:

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych;

- I grupa – uczniowie klas 1- 3,
- II grupa – uczniowie klas 4- 8.

Każdy uczestnik konkursu przygotowuje multimedialną prezentację w PowerPoint (obejmującą od 10 – 20 slajdów).

Przygotowany materiał przesyła na adres mailowy szkoły w terminie do 10.05.2021 roku.

Przy ocenie prac uwzględniane będą:

- merytoryczne wiadomości na temat faktów z życia, dokonań, walk i bitew w których brał udział Tadeusz Kościuszko.
- twórczy i ciekawy przekaz.
- oprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna.
- ogólny wyraz artystyczny.

Prezentacje kopiowane z internetu, nie będą podlegały ocenie!!!

W pracy powinno pojawić się uzasadnienie, dlaczego Tadeusz Kościuszko jest patronem naszej szkoły / czy słusznie Tadeusz Kościuszko został wybrany na patrona naszej szkoły.

        Uczeń klasy IV Aleksander Szot zdobył wyróżnienie w konkursie powiatowym- ,,Zabytki powiatu pińczowskiego"
Prace zostały udostępnione w galerii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie

Przy okazji przypominamy, że laureatem zeszłorocznego konkursu plastycznego, także na szczeblu powiatowym pn.,, Czyste środowisko- najlepsze uzdrowisko" została Justyna Frączek uczennica kl. VIII.

                

Czytanie ciągle modne

        Amelka Zając wywalczyła III miejsce w V Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.
Uczniowie biorący udział w konkursie przesyłali nagrane filmy drogą elektroniczną. Nowa formuła nie zniechęciła Amelki, która z artystycznym zacięciem czytała fragmenty epopei narodowej - ,,Pana Tadeusza”.
Trafnie dobrany utwór, swoboda prezentacji oraz ogólny wyraz artystyczny, zapewniły uczennicy klasy ósmej podium.

        ,,Rozalka wyglądała przez szybę szkolnego autobusu i patrzyła, jak za oknem śmigają budynki. Gdy nieustanny ruch zaczynał ją męczyć, patrzyła w przód i przyglądała się konkretnej budowli, wiodła za nią wzrokiem, gdy powoli się zbliżała, mijała pojazd i stopniowo znikała w tyle. Po paru minutach nieprzerwanego obserwowania dostrzegła obiekt, na którego pojawienie się czekała; oczy jej rozbłysły i przykleiła nos do szyby ‘’- tak rozpoczyna się opowiadanie Wiktorii Bugaj, za które uczennica naszej szkoły uzyskała 3 miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Literackim ,,O Złote Pióro”.

W poniedziałek - 15.03. 2021 roku Wiktoria wraz z rodzicami odebrała pamiątkową statuetkę oraz nagrodę książkową.

Serdecznie gratulujemy!

"WALENTYNKI 2021"

       

W Dniu Świętego Walentego,
nic nie może dziać się złego,
nikt nie może się dziś złościć,
bo dziś nadszedł dzień miłości!

Piątek, 12 lutego upłynął w miłej i radosnej atmosferze. W tym roku zrezygnowaliśmy z tradycyjnej poczty walentynkowej. Uczniowie klasy trzeciej, członkowie Koła Europejskiego przeprowadzili w zamian walentynkowy koncert życzeń. Ze szkolnego radiowęzła rozbrzmiewały utwory muzyczne dedykowane koleżankom i kolegom klas I-III. Nie zabrakło wyrazów sympatii pod adresem nauczycieli i wychowawców. Koncert dostarczył dzieciom dużo śmiechu i radości.

"SZKOŁA PAMIĘTA"

        Zuchy oraz uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach włączyli się w akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Szkoła Pamięta".
Celem akcji było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Nasza szkolna akcja rozpoczęła się od przeprowadzenia zajęć na temat święta przypadającego 1 listopada, sposobu obchodzenia, uczuć i emocji, które towarzyszą nam podczas Dnia Wszystkich Święty, oglądaniu pamiątek, kronik, zdjęć, wspominaniu bliskich, którzy już odeszli. Uczniowie podczas zajęć obejrzeli prezentację mapy miejsc pamięci w naszej miejscowości. Zuchy wraz z opiekunem odwiedzili miejscowy cmentarz. Odwiedzili oni groby osób, które zapisały się na kartach historii naszej małej Ojczyzny: żołnierzy, księży, więźniarki obozu w Oświęcimiu oraz kolegów i koleżanek niegdyś uczęszczających do naszej szkoły. Uczniowie zapalili znicze i chwilą ciszy uczcili pamięć wszystkich spoczywających na cmentarzu. Stawiając zapalone znicze choć na chwilę przywrócili pamięć o tych, których nie ma wśród nas.

W ten sposób nasza szkoła dołączyła do społeczności szkół pielęgnujących pamięć o naszej historii


                 

Szanowni Państwo

        Od poniedziałku 26 października 2020r. obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do 6 listopada br.

Klasy I-III szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian/ stacjonarnie. Szczegóły dotyczące nauczania zdalnego oraz organizacji zajęć dla klas I-III prześlemy w wiadomościach przez dziennik elektroniczny.

Od soboty 17.X. w województwie świętokrzyskim w strefie czerwonej 🟥 będzie 6 powiatów: buski, jędrzejowski, kielecki, pińczowski, skarżyski, włoszczowski oraz miasto na prawach powiatu Kielce. W strefie żółtej 🟨 pozostałe powiaty. Wchodzą w życie również nowe obostrzenia 👇👇

Europejski Dzień Sportu Szkolnego

        W dniu 25.09.2020 r w naszej szkole obchodzony był Europejski Dzień Sportu Szkolnego. W ramach promocji aktywności fizycznej wśród uczniów zorganizowano w klasach IV – VIII turniej w badmintona grając w zespołach mieszanych. Wszystko po to, by ruch i sport stały się nieodłącznymi elementami każdego dnia. Rywalizacja wśród uczniów przebiegała na wysokim poziomie o czym świadczą wyniki poszczególnych meczów. Wszystko odbywało się w duchu „ fair – play”. Mecze rozgrywano systemem pucharowym. Zwycięzcami okazała się para z klasy 7 Amelia Stec i Miłosz Cichoń, drugie miejsce zajęli również uczniowie klasy 7 Alicja Grzyb i Paweł Kocel, na najniższym stopniu podium uplasowała się para z klasy 8 Kinga Zając i Kuba Kowalski. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom jak również wszystkim uczestnikom za miłą zabawę.

W ramach akcji Europejski Dzień Sportu, za organizację i przeprowadzenie aktywności fizycznej wśród naszej społeczności uczniowskiej w dniu 25.09.2020 roku szkoła otrzymała certyfikat.        W miesiącu wrześniu 2020r. w naszej szkole odbywały się zajęcia tenisa stołowego. Zajęcia te są efektem działania grupy nieformalnej w osobach Pań: Izabeli Nowak, Małgorzaty Kłębek i Anny Kuśpiel. Grupa pod patronatem Miejsko- Gminnego Towarzystwa Sportowego w Działoszycach skorzystała ze wsparcia finansowego Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego, którego lokalnym operatorem jest Fundacja im. Stefana Artwińskiego. Wsparcie pozwoliło na zakup stołu do gry wraz z niezbędnym osprzętem oraz zatrudnienie instruktora. Choć w mniejszym zakresie zajęcia tenisa stołowego będą kontynuowane w naszej szkole. Dziękujemy Fundacji w imieniu grupy nieformalnej.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

odbędzie się 1 września 2020r. 


godz. 8:00 – Msza Święta w Kościele.

godz. 9:00 –  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na placu szkolnym.

 

                                                                                                              Zapraszamy

Plan dowozów na rok szkolny 2020/2021

Szczegółowy harmonogram dowozów na rok szkolny 2020/2021 znajduje się poniżej

ROZKŁAD 

Zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID- 19 (w skrócie)

       

 • Jeżeli masz objawy infekcji, pozostań w domu lub udaj się do przychodni.
 • Przed wejściem do autobusu szkolnego zasłoń usta i nos maseczką.
 • Zdezynfekuj ręce po wejściu do autobusu.
 • W miarę możliwości zachowaj dystans w autobusie.
 • Do szkoły udaj się pod opieką nauczyciela lub opiekuna.
 • Zdezynfekuj ręce po wejściu do szkoły.
 • Sprawnie pozostaw nakrycie i obuwie w szatni.
 • Niezwłocznie przejdź na korytarz, na którym masz lekcje. Tam oczekuj na lekcje. Na informatykę udasz się z nauczycielem uczącym, na wychowanie fizyczne udaj się w czasie przerwy.
 • Zachowaj odstęp od uczniów innych klas.
 • Dezynfekuj ręce po wyjściu z łazienki, sali gimnastycznej, przed wejściem na stołówkę, do biblioteki, świetlicy- pojemniki z płynem do dezynfekcji są w każdym pomieszczeniu szkoły.
 • W czasie przerw przebywaj w pobliżu sali, w której masz lekcje (wyjątki: posiłki w stołówce, biblioteka, wychowanie fizyczne).
 • O warunkach korzystania z placu zabaw, boiska szkolnego poinformuje cię wychowawca (na kolejnych przerwach wybrane klasy).
 • Natychmiast poinformuj o swoim złym samopoczuciu nauczyciela.
 • Jeśli masz telefon, sprawdź czy numer do rodziców jest aktualny. Korzystaj z niego jednak zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.
 • W każdym miejscu stosuj zasady higieny.
 • Do szkoły przynoś tylko niezbędne przedmioty. Nie pożyczaj przedmiotów od innych. Przyniesiony posiłek jest tylko twój.
 • Harmonogram korzystania ze stołówki przedstawi ci wychowawca. W stołówce zajmij miejsce oznaczone symbolem twojej klasy. Posiłek zostanie ci podany do stolika.

COVID -19 WYTYCZNE SP W DZIAŁOSZYCACH zgodne z wytycznymi MEN i GIS

       

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

 • związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka.
 • Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2.
 • Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą.
 • Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, odzwoń jak najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka.


Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

 • Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się przede wszystkim bezpośrednio drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Możliwa jest także droga pośrednia poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie.
 • Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, w czasie których może być zakaźny.
 • Dlatego im mniej rzeczy zbędnych przynoszonych jest z domu do szkoły tym mniejsze ryzyko zakażenia. Mogą być one bowiem pośrednim „transporterem” wirusa. Dlatego też ważne jest aby dzieci nie przynosiły do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych w nauce przedmiotów oraz posiadały w miarę możliwości własne przybory szkolne.


Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich

 • Do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możne dojść wszędzie, nie tylko w szkole. W trakcie podróży do szkoły, w środkach komunikacji miejskiej czy robiąc zakupy w sklepie. Istotne jest zatem aby przestrzegać zasad higienicznych takich jak częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego cały czas aby ograniczać rozprzestrzenianioe się wirusa.


Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

 • Każda szkoła posiada opracowany regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii. Zawarte w nim procedury są dostosowane do konkretnej szkoły, uwzględniając jej specyfikę, warunki lokalowe, liczebność uczniów oraz inne ważne elementy właściwe dla tej placówki.
 • Procedury danej szkoły mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu.


Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

 • Oprócz podstawowych zasad higieny takich jak mycie rąk przed posiłkiem czy mycie surowych warzyw i owoców należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty takie jak: nie spożywanie wspólnie jednego posiłku bądź picie z tej samej butelki czy nie wymienianie się sztućcami. Ważne jest także zachowanie dystansu społecznego na stołówce lub jadalni szkolnej.
 • Posiłek i napój przyniesiony z domu jest posiłkiem tego konkretnego dziecka.


Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

 • Jeżeli Twoje dziecko lub inne osoby razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

  Kwarantanna dotyczy osób, które:

  • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,

  • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;

  • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.


 • Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:

  • w żadnym wypadku nie wolno wychodź z domu,

  • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

  • jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

 • Z uwagi na zminimalizowane ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w otwartej przestrzeni pod warunkiem ciągłego zachowania dystansu społecznego1 niezwykle ważne jest aby możliwie jak najczęściej spędzać czas na świeżym powietrzu niż w zamkniętych pomieszczeniach.
 • Aktywność fizyczna jest nie tylko istotna dla utrzymania prawidłowej masy ciała, ale ma ogromne znaczenie przy budowaniu prawidłowej odporności organizmu.


 • Zalety przebywania na świeżym powietrzu:

  • dawka energii – zajęcia lub sport w plenerze z przyjemnym powiewem świeżego powietrza to czysta przyjemność!

  • hartowanie organizmu – przebywanie na świeżym powietrzu nie musi się odnosić wyłącznie do ciepłych słonecznych dni!

  • poprawa samopoczucia – umożliwiasz uczniom dotlenić organizm!

  • dawka witaminy D3 – przebywanie na słońcu pomoże wzmocnić układ odpornościowy!

  • poczucie swobody – unikasz zatłoczonych pomieszczeń!

  • brak ograniczeń co do formy aktywności fizycznej - umożliwiasz przeprowadzenie wielu zabaw, gier czy też ćwiczeń, których nie jesteś w stanie zrealizować w pomieszczeniu!

Kolejne serduszko w Działoszycach

        Przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Działoszycach znajduje się kolejne serduszko, do którego można wrzucać zakrętki. Jest to inicjatywa burmistrza Działoszyc Stanisława Porady oraz naszej szkoły.

Wraz z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej napełniamy serce dla Wiktora. Zapraszamy wszystkich do przynoszenia zakrętek. Mamy nadzieję, że będziemy musieli je często opróżniać. Uczniowie i rodzice, liczymy na WAS.

Nowe szaty klas.

        Jeszcze w trakcie roku szkolnego 2019/2020 gruntownemu remontowi poddano 5 sal lekcyjnych na górnym korytarzu. Na ścianach zamontowano płyty gipsowo- kartonowe, dzięki czemu zyskały one nowy, estetyczny wygląd. Okna zdobią rolety zapobiegające nagrzewaniu się pomieszczeń. Zrezygnowaliśmy też z tablic kredowych na rzecz suchościeralnych. Na najmłodszych uczniów czeka też kilka innych niespodzianek w klasach. Przed stołówką funkcjonuje nowy gabinet intendenta.

Remont był możliwy dzięki wsparciu firmy Saint Gobain Rigips, która ufundowała płyty gipsowo- kartonowe, firmie Atlas, która zapewniła system montażu płyt- mSystem oraz wsparciu finansowym Organu Prowadzącego szkołę - Gminie Działoszyce. Cała społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania.

Niespodzianki na placu szkolnym

        W nowym roku szkolnym na uczniów czekają sprawnościowy plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Siłownia składa się z kilkunastu zestawów do ćwiczeń, które uatrakcyjnią zajęcia wychowania fizycznego. Plac zabaw natomiast pozwoli aktywnie wykorzystać czas przerw oraz innych zajęć. Mamy też nadzieję, że będzie służył długo uczniom i okolicznym mieszkańcom.

Szanowni Państwo

        Harmonogram konsultacji z nauczycielami został do Państwa przesłany w wiadomości na dzienniku elektronicznym. Jest tam też link do zgłoszenia ewentualnych dodatkowych terminów. Jednocześnie informujemy, że biblioteka jest czynna dla uczniów codziennie w godzinach od 12:00 do 16:00.

Szanowni Państwo

        W związku ze zmianą rozporządzenia MEN z dnia 15 maja 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 możliwe jest prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i dydaktycznych na terenie szkoły od dnia 25 maja 2020r.
Link do strony MEN i pełnego tekstu rozporządzenia: Co ze szkolami do wakacji

W czasie realizacji zajęć na terenie szkoły będziemy też zobowiązani do realizacji szeregu wytycznych związanych z bezpieczeństwem.
Link do wytcznych Wytyczne gis mz i men

Aby dobrze się przygotować na powrót uczniów do szkoły, potrzebujemy kilku informacji od Państwa. Dlatego też w wiadomości od wychowawcy znajdziecie Państwo formularz z prośbą o wypełnienie. Jego wyniki pozwolą nam przygotować sposób realizacji zajęć od 25 maja do 7 czerwca 2020r.

Szanowni Państwo

        Od dnia 25 maja 2020r. istnieje możliwość zorganizowania konsultacji dla uczniów klasy 8, a od 1 czerwca 2020r. dla pozostałych uczniów. Konsultacje będą odbywały się w następujących salach:

 • Klasa 1 sala 37
 • Klasa 2 sala 38
 • Klasa 3 sala 37
 • Klasa 4 sala 41
 • Klasa 5 sala 43
 • Klasa 6 sala 12
 • Klasa 7 sala 47
 • Klasa 8 sala 46
Uczniowie klas 1-4 wchodzą wejściem głównym do szkoły. Uczniowie klas 5- 8 przez boczne wejście na halę. Ich szczegółowy harmonogram ustalimy z nauczycielami i uczniami.

Poniżej przedstawiamy wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące konsultacji:

Uczniu,
 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

Szanowni Państwo

        Na 26 maja 2020r. planowane są Dni Otwarte Szkoły. Mając na uwadze ciągle istniejące zagrożenie epidemiczne proponuje, aby zapoznać się z przewidywanymi ocenami poprzez dziennik elektroniczny oraz potwierdzenie poprzez formularz od wychowawcy. Jeśli istnieje potrzeba bezpośredniego kontaktu zapraszamy Państwa do na tren szkoły według następującego harmonogramu:

 • Klasa 1 godzina 15:00 sala 37
 • Klasa 2 godzina 15:15 sala 38
 • Klasa 3 godzina 15:30 sala 37
 • Klasa 4 godzina 15:45 sala 41
 • Klasa 5 godzina 15:00 sala 43
 • Klasa 6 godzina 15:15 sala 12
 • Klasa 7 godzina 15:30 sala 47
 • Klasa 8 godzina 15:45 sala 46
Rodzice uczniów klas 1-4 wchodzą wejściem głównym do szkoły. Rodzice uczniów klas 5- 8 przez boczne wejście na halę. Według identycznych zasad będą odbywały się konsultacje (godziny konsultacji do późniejszego ustalenia).

Dyrektor szkoły

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

        Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Pełny tekst w prezentacji i dokumencie tekstowym poniżej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

Prezentacja – zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020r.


        W związku wytycznymi Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. (ze zmianami z dnia 9 kwietnia 2020r.) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia zdalne będą prowadzone w naszej szkole do dnia 24 kwietnia 2020r.
Z racji tego, iż moduł Wiadomości w dzienniku elektronicznym jest bardzo skuteczną i w chwili obecnej bardzo wygodną formą komunikowania, zwracamy się z serdeczną prośbą o codzienne sprawdzanie na nim wiadomości.

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie

        Nasza szkoła od bieżącego tygodnia przechodzi do zdalnego nauczania w aplikacji Microsoft Teams w ramach konta Office 365. Dla każdego ucznia zostało utworzone indywidualne konto w ramach którego może korzystać z wszystkich aplikacji Office 365. Loginy do kont otrzymali Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego od wychowawców poszczególnych klas. Jak zalogować się do wirtualnej klasy (Teams), jak z niej korzystać i jakie daje możliwości można przeczytać w załączonym do wiadomości poradniku.

Uruchamianie_platformy_MS_Teams_dla_ucznia.pdf

Praca ucznia w domu.

        Szanowny rodzicu, drogi uczniu. Z uwagi na wykorzystanie pracy zdalnej, nie zawsze będzie odbierany telefon stacjonarny szkoły. prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny lub pod numerem 505109237.
Nauczyciele w miarę możliwości będą poprzez e – dziennik i usługę Office365 kontynuować pracę dydaktyczną - prosimy o częste odwiedzanie w/w witryn.

Rodzicu, zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole.
Przydatne linki z materiałami edukacyjnymi:

 • http://epodreczniki.pl
 • http://pistacja.tv
 • http://matzoo.pl
 • http://szaloneliczby.pl


 • Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 – rozwiązania! Zapraszamy od 16 marca na stronę www.cke.gov.pl #egzaminósmoklasisty #CKE #egzamin

  ZOSTAŃCIE W DOMU !!!

               Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • zajęcia w szkole, będą zawieszone na 2 tygodnie;
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
  • nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
  • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

  Rodzicu,
  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Uczniu,
  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
  Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
  Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

  „NA ZAWSZE W PAMIĘCI ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

          Pod takim hasłem odbyła się w szkole Akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Akademię przygotowali uczniowie klasy 7 w dniu 2 marca . Żołnierze Wyklęci często zwani Żołnierzami Niezłomnymi w ramach ruchu partyzanckiego, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.
  Scenariusz apelu dotyczył przedstawienia czasu, zasięgu, zakresu walk zbrojnych i politycznych Polaków o suwerenność w czasie i po zakończeniu II wojny światowej. Zagadnienia związane były z ruchem niepodległościowym. Uczniowie dowiedzieli się m.in. dlaczego żołnierze rozwiązanych oddziałów Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych kontynuowali walkę. Przedstawiono zakres represji stosowanej na ludności cywilnej, żołnierzach podziemia przez sowieckie oddziały NKWD. Społeczność szkolna uzyskała odpowiedź na pytanie dlaczego tych żołnierzy nazywamy Żołnierzami Wyklętymi albo Żołnierzami Niezłomnymi .

  Nowe życie kuchni i stołówki

          Nasza kuchnia i jadalnia przeszła gruntowny remont. Wyizolowano wylewki, wymieniono instalacje wodno- kanalizacyjną i elektryczną, położono wykładzinę obiektową. Wymienione zostały wszystkie drzwi. Ściany i podłogi wyłożono płytkami. Nowe jest też wyposażenie kuchni tj. stoły do pracy, naczynia, zlewozmywaki, umywalki. Kuchnia wyposażona jest w nowoczesne sprzęty do przygotowywania posiłków, różnego rodzaju maszynki do warzyw i mięs, taboret grzewczy, kuchenkę elektryczną, piec konwekcyjno- parowy, bemar grzewczy, obieraczkę do ziemniaków, urządzenia chłodnicze. Jadalnia wyposażona jest w nowe krzesła i stoliki, a uczniowie spożywają posiłki na nowej zastawie stołowej

          Remont trwał blisko 4 miesiące. Oficjalne otwarcie miało miejsce 20 lutego 2020r. Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Renata Janik - marszałek województwa świętokrzyskiego, Pan Stanisław Porada - Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, Pani Katarzyna Bochniak - Wiceburmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, Pan Dawid Bączek Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Działoszyce. W czasie uroczystości otwarcia swoje przemówienia wygłosili Pani marszałek, Pan Burmistrz i dyrektor szkoły. Ksiądz proboszcz Andrzej Jankoski pomodlił się wraz zebranymi i poświecił obiekt. W uroczystości otwarcia uczestniczyli również uczniowie: Przewodnicząca SU Karolina Kołpak oraz Piotr Nowak, Małgorzata Szewczyk i Karolina Nowak.

          W imieniu społeczności szkolnej słowa podziękowania wygłosił dyrektor szkoły:
  „Szanowni Państwo,
  Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w naszej szkole, szczególnie w warunkach jakie tutaj dziś panują. Za to jak wygląda nasza kuchnia i jadalnia pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego projektu, poczynając od pomysłodawców programu Posiłek w szkole i w domu, poprzez Pana Burmistrza oraz Radę Miasta i Gminy Działoszyce. Oprócz uzyskania dofinansowania z programu niezbędna okazała się duża pomoc organu prowadzącego. Wiem jak duży był to wkład, dlatego też dziękuję za zrozumienie i przeznaczenie odpowiedniej ilości środków finansowych. Dziękuję w imieniu swoim, rodziców ale przede wszystkim uczniów. Dziękuję, że doskonale rozumiecie, ze szkoła to miejsce, w którym wasze dzieci, wnuki spędzają większość dnia, a dzięki tej inwestycji będą go spędzać w nieporównywalnie lepszych warunkach. Mamy możliwości przygotowania świeżych, zdrowych i tanich posiłków. To chyba najlepsza edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej, nie teoretyczna, ale wdrażana w praktyce”.

  Góra grosza

          Uczniowie naszej szkoły brali udział w XX edycji akcji Góra Grosza organizowanej w dniach od 25 listopada 2019 do 2 stycznia 2020 roku.
  Celem akcji Góra Grosza było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

  Udało się zebrać kwotę 192 złotych i 5 groszy.
  Za każdy grosz bardzo Dziękujemy.

                            

  Szkole spotkanie jasełkowe

          „Są takie święta, na nie się czeka, Bóg wtedy rodzi się w sercu człowieka”. Pod takim hasłem w tym roku szkolnym odbyło się w naszej szkole spotkanie jasełkowe. Pojawili się na niej zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Pan Stanisław Porada, z-ca Pani Katarzyna Bochnia, Przewodniczący Rady Pan Dawid Bączek, emerytowani nauczyciele, mieszkańcy gminy oraz uczniowie i nauczyciele. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śpiewem kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Później zgromadzona publiczność obejrzała niecodzienne jasełka. Uczniowie klasy 5 przygotowali bowiem przedstawienie w formie teatru cieni. Występ bardzo się podobał. W programie nie zabrakło oczywiście innych atrakcji. Można było podziwiać uczniów klas 1-3, którzy pięknie wykonali pastorałki i z dużym zaangażowaniem recytowali wiersze. Nasi koledzy śpiewali również po angielsku znane świąteczne przeboje. Przygotowała ich pani Agnieszka Szymbra. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi śpiewaliśmy kolędy. Część artystyczną uświetnił układ choreograficzny zespołu tanecznego Replay pod kierunkiem pani Jadwigi Mazur. To było wzruszające spotkanie.

          W dniu 20 grudnia wspólnie z uczniami klasy 6 – członkami Koła Wolontariackiego udaliśmy się do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kazimierzy Wielkiej. Celem naszej wyprawy było przekazanie prezentów dla wychowanków, które przez cały miesiąc skrzętnie zbierali uczniowie naszej szkoły. W ten sposób włączyliśmy się w akcję „Razem na Święta”, ale przede wszystkim choć trochę poprawiliśmy humory wychowankom placówki. Mamy nadzieję, że te święta będą dla nich szczęśliwe i udane.

                        

  Apel profilaktyczny "Nie bądź upiorem swojego życia"

          W dniu 12 grudnia uczniowie klas 7 i 8 zorganizowali apel profilaktyczny poświęcony uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy .
  Narkotyki to środki odurzające, które mogą zniszczyć życie człowieka praktycznie w każdym obszarze życia. Uzależniając, odbijają się na funkcjonowaniu różnego rodzaju narządów i organów oraz na psychice.
  Dopalacze to produkty, które w swoim składzie zawierają nowe, nieznane substancje psychoaktywne. Bez względu na ilość przyjętych dawek i rodzaj dopalaczy, stanowią one wielkie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.
  Podczas apelu wyraźnie zaznaczono, że narkotyki i dopalacze niszczą. Każdy człowiek ma swoją misję, której celem jest wypełnienie konkretnego zadania. Nikt nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz przeżyć swoje życie.

  A zatem szanuj swoje życie bo masz je tylko jedno! Nie bądź upiorem swojego życia!

  Sukces działoszyckich szczypiornistów!

          W środę 4 grudnia 2019r. reprezentanci uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach wygrali Małą Ligę Piłki Ręcznej. Pomimo iż startowali w niej po raz pierwszy, sprawili sobie i całej społeczności szkolnej wspaniały prezent mikołajkowy. W półfinale rozgrywanym w Hali Politechniki Świętokrzyskiej najpierw pokonali drużynę Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach, co zostało potraktowane przez obserwatorów jako niespodzianka. W finale wyższość zespołu z Działoszyc musieli uznać reprezentanci Szkoły Podstawowej w Czajkowie Południowym. Zespół z Działoszyc dotarł do półfinału po wygranych eliminacjach, które rozgrywane były w Działoszycach, a następnie ćwierćfinałach, które odbyły się w Busku- Zdroju. Drużyna z Działoszyc występuje w następującym składzie: Paweł Kocel, Miłosz Cichoń, Alicja Grzyb, Krystian Kłębek, Jan Skóra, Kacper Dubiel, Victoria Rząsa, Amelia Stec, Wiktor Trociński, Filip Pudo. Na co dzień z zawodnikami trenuje nauczyciel wychowania fizycznego Pan Łukasz Jędraski. Oprócz zwycięstwa drużynowego Paweł Kocel otrzymał nagrodę indywidualną oraz tytuł króla strzelców turnieju. Jego wynik to 70 zdobytych bramek.

  Mała Liga Piłki Ręcznej to kilkuetapowy turniej organizowany w tym roku po raz 16 przez Fundację Vive- Serce Dzieciom. Sercem i płucami fundacji i turnieju jest natomiast Pani Prezes Grażyna Jarosz. Głównym ambasadorem turnieju jest były zawodnik Vive i reprezentacji Polski Sławomir Szmal, sponsorem natomiast Vive Profit. Swoim patronatem turniej objęły następujące instutytucje: PGE Vive Kielce, Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz mInisterstw Sportu i Turystyki. W tym roku w lidze grało 55 drużyn i ponad 700 zawodników z trzech województw. Oprócz sportowej rywalizacji liga ma na celu popularyzację piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzację Kielc, jako „kolebki” piłki ręcznej w Polsce. Dla uczestników to przede wszystkim wielka sportowa przygoda, możliwość spotkania z gwiazdami Vive Kielce i być może początek wspaniałej kariery sportowej.  FOTORELACJA I            FOTORELACJA II            FOTORELACJA III

  Andrzejki 2019

          Andrzeju, Andrzeju, dziewcząt dobrodzieju… W tym roku Samorząd Uczniowski w ramach andrzejek zaprosił uczniów do wspólnych wróżb. Śmiechu było co niemiara. Potem cała społeczność szkolna bawiła się przy dźwiękach skocznej muzyki.


  PROGRAM PROFILAKTYCZNY „NOE CZ. I”.

          W dniu 26 listopada 2019r. uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Działoszycach brali udział w programie profilaktycznym. Program ma otwierać pewien dłuższy proces pozytywnych zmian w związku z problemem alkoholowym i narkotykowym. Jego celem jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży, ma on również motywować do podejmowania osobistych postanowień o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi wartościami, a zachowaniami alkoholowymi. Zależy nam na pogłębieniu wiedzy młodych ludzi na temat realnych konsekwencji picia i używania innych środków zmieniających świadomość.

  Program składał się z trzech części:

  Część I – PRAWDA – ma na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, informuje o szczegółach i skutkach uzależnienia

  Część II – MIŁOŚĆ – akcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi.

  Część III – WOLNOŚĆ – rozwija umiejętność odmawiania, asertywności, zachęca do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień.

  Program prowadzony był metodami aktywizującymi takimi jak: burza mózgów, drama, dialogowanie, wizualizacja. Każda z metod wpływa na aktywny udział młodzieży w programie i możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków.
  Program jest wielostronnie sprawdzony, a jego dotychczasowe realizacje na terenie całego kraju były bardzo wysoko oceniane. Jest on zaakceptowany przez specjalistów Ministerstwa Zdrowia i Edukacji Narodowej jako dobra propozycja wychowawcza. Owocem realizacji programu „Noe” jest specjalnie przygotowane sprawozdanie, w którym znajdują się analizy zachowań młodzieży i zestawienia poszczególnych odpowiedzi z ankiety przeprowadzonej podczas spotkania.

  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

          Dzień 20 listopada – bardzo ważny dzień dla każdego dziecka. Jest to data uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka. Z tej okazji członkowie Koła Europejskiego z klasy 4 przygotowali inscenizacje w ramach akcji: Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF.
  30 lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych spisała prawa dzieci w Konwencji o Prawach Dziecka. Państwo, które do konwencji przystąpi, to znaczy podpisze ją, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej praw. W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991 roku.Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.
  Pamiętajcie, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych – waszych kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa.


  „NIE ZGINĘŁA – ZMARTWYCHWSTAŁA” – 11 LISTOPADA 2019 R.

               8 listopada 2019r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji święta 11 Listopada zwanego Świętem Niepodległości. W tym roku przypada 101 rocznica odzyskania wolności przez Polskę w 1918 roku. Program artystyczny przygotowany został przez uczniów pod kierunkiem pani Anny Kuśpiel. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Scenariusz montażu słowno-muzycznego obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918.

               W dniu 11 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach uczestniczyli w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Uroczysty pochód otwierały mażoretki. Obecny był również poczet sztandarowy oraz uczniowie z wychowawcami. Wartę przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki pełnili przedstawiciele zuchów oraz harcerze. Uczniowie złożyli wiązankę pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

                                

  Dzień Wszystkich Świętych

          Dzień Wszystkich Świętych to chwila zadumy i refleksji, przywołanie wspomnień o tych, co już odeszli, których nie ma wśród nas.
  W tym dniu zuchy i harcerze ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach o godzinie ósmej rano licznie wstawili się na zbiórkę. Nikomu nie przeszkadzał dotkliwy chłód, nie zawiedli nawet najmłodsi, najważniejsza była pamięć o tych, którzy odeszli. Zuchy i harcerze palili znicze na grobach żołnierzy, miejscach pamięci, koleżanek i kolegów.


          30 października 2019r. w Pińczowie uczniowie klasy pierwszej brali udział w akcji „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły”, której organizatorem jest Echo Dnia.
  Głównym celem spotkania było przekazanie dzieciom najważniejszych wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz propagowanie zdrowego i higienicznego stylu życia.
  Wspólnie z Jeżem Edkiem, strażakami, pracownikami KRUS, którzy zaprezentowali dla nich widowisko „Krusikowo", bawili się i słuchali ekspertów. Oprócz śpiewu, muzyki, śmiechu i zabawy pierwszoklasiści otrzymali też solidną dawkę wiedzy o bezpieczeństwie.
  Liczymy na głosy w plebiscycie na najsympatyczniejszą klasę pierwszą po ukazaniu się zdjęć pierwszaków.

  Światowy Dzień Walki z Otyłością
  Spotkanie z dietetykiem

          W październiku przypada światowy dzień walki z otyłością. W związku z tym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach wzięli udział w warsztatach z dietetykiem. Zajęcia prowadziła pani Agnieszka Grygiel.


          Podczas tego spotkania dzieci dowiedziały się, na czym polega praca dietetyka oraz poznały podstawowe zasady prawidłowego odżywiania a także zapoznały się z piramidą żywieniową. Pani dietetyk tłumaczyła, dlaczego należy ograniczyć słodycze i słodkie napoje a zwiększyć spożywanie owoców i warzyw.


          Starsi uczniowie mieli możliwość obliczenia swojego BMI oraz dzienne zapotrzebowanie energetyczne. Natomiast uczniowie klas 1-3 sporządzili wspólnie z panią dietetyk zdrowe koktajle.


          Uczniowie w czasie trwania warsztatów byli aktywni i chętnie zadawali pytania dotyczące zasad zdrowego odżywienia. Serdecznie dziękujemy pani dietetyk Agnieszce Grygiel za poświęcony czas i ciekawe przeprowadzenie prelekcji.

             

  Mała Liga Piłki Ręczne

               W dniu 24 października w hali sportowej w Działoszycach odbył się turniej piłki ręcznej w ramach 16 edycji Małej Ligii Piłki Ręcznej. Nasza reprezentacja pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego pana Łukasza Jędraskiego zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do dalszego etapu turnieju tj. ćwierćfinału.

  1 – Szkoła Podstawowa Działoszyce – 4 pkt.
  2 – Szkoła Podstawowa Chęciny – 2 pkt.
  3 – Szkoła Podstawowa Nr 2 Busko Zdrój – 0 pkt.
  4 – Szkoła Podstawowa Bilcza
  5 - Szkoła Podstawowa Lelów
  6 - Szkoła Podstawowa Raczyce
  7 – Szkoła Podstawowa Jędrzejów Nr 4
  8 - Szkoła Podstawowa Mstów


  Najlepsi strzelcy:
  37 – Paweł Kocel Szkoła Podstawowa Działoszyce
  12 – Miłosz Czesak Szkoła Podstawowa Chęciny
  11 – Ernest Mazurek Szkoła Podstawowa Bilcza
  10 - Paweł Fitowski Szkoła Podstawowa Raczyce
  9 – Jakub Fiuk Szkoła Podstawowa Nr 2 Busko Zdrój


  Najlepszy zawodnik:
  Bartosz Szymański Szkoła Podstawowa Chęciny


  Najlepszy bramkarz:
  Mikołaj Chodór - Szkoła Podstawowa Nr 2 Busko Zdrój


  Wyniki spotkań:
  Szkoła Podstawowa Działoszyce - Szkoła Podstawowa Chęciny 9:0 (4:0)
  Szkoła Podstawowa Działoszyce - Szkoła Podstawowa Nr 2 Busko Zdrój 15:1 (7:1)
  Szkoła Podstawowa Działoszyce - Szkoła Podstawowa Bilcza 6:4 (3:3)
  Szkoła Podstawowa Działoszyce - Szkoła Podstawowa Lelów 11:2 (5:1)
  Szkoła Podstawowa Działoszyce – Szkoła Podstawowa nr 4 Jędrzejów 12:3 (9:1)
  Szkoła Podstawowa Chęciny - Szkoła Podstawowa Lelów 5:5 (3:0)
  Szkoła Podstawowa Chęciny - Szkoła Podstawowa nr 4 Jędrzejów 10:3 (4:3)
  Szkoła Podstawowa Chęciny - Szkoła Podstawowa Nr 2 Busko Zdrój 7:5 (3:2)
  Szkoła Podstawowa Chęciny - Szkoła Podstawowa Bilcza 12:8 (6:4)
  Szkoła Podstawowa Nr 2 Busko Zdrój - Szkoła Podstawowa Bilcza 8:4 (4:3)
  Szkoła Podstawowa Nr 2 Busko Zdrój - Szkoła Podstawowa Raczyce 8:6 (5:1)
  Szkoła Podstawowa Nr 2 Busko Zdrój - Szkoła Podstawowa Mstów 13:1 (7:1)
  Szkoła Podstawowa Bilcza - Szkoła Podstawowa Raczyce 4:2 (3:0)
  Szkoła Podstawowa Bilcza - Szkoła Podstawowa Mstów 7:1 (3:0)
  Szkoła Podstawowa Lelów - Szkoła Podstawowa nr 4 Jędrzejów 11:7 (6:4)
  Szkoła Podstawowa Raczyce - Szkoła Podstawowa Mstów 9:1 (4:0)


             

  MECZ PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG SUPERLIGI MĘŻCZYZN

          W dniu 15.10.2019 roku byliśmy na meczu piłki ręcznej PGNiG Superligi Mężczyzn pomiędzy Vive Kielce a Wybrzeżem Gdańsk. Mecz który wzbudził mnóstwo emocji, oglądaliśmy z ogromnym zainteresowaniem. Kibicowaliśmy oczywiście zawodnikom Vive Kielce, którzy pokonali drużynę z Gdańska 38:24.

  MECZ SPARINGOWY W PIŁKĘ RĘCZNĄ
  Szkoła Podstawowa Działoszyce – Szkoła Podstawowa nr 1 Pińczów

          W dniu 11.10.2019 r. nasza szkolna drużyna piłki ręcznej pod kierunkiem pana Łukasz Jędraskiego składająca się uczniów klas 5 i 6 rozegrała mecz sparingowy z kolegami ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Pińczowa. Mecz miał na celu zaprezentowanie nabytych przez drużynę umiejętności w konfrontacji z innym zespołem. Mecz wygraliśmy 17:6.

  XIII Edycja Wojewódzkiego Konkursu

  „Bezpieczeństwo na piątkę”

          Dnia 28,10.2019r. w Pińczowie odbył się etap powiatowy konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę”, w którym wzięło udział 6 szkół podstawowych z powiatu pińczowskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy piątej: Daria Nowak, Natalia Pawlik i Krystian Kłębek.
  Trzyosobowe drużyny rywalizowały w czterech konkurencjach. Pierwsza to test wiedzy ogólnej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gospodarstwie domowym oraz wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W kolejnej konkurencji kapitan drużyny musiał się wykazać sprawnością praktyczną – jazda na rowerze po torze przeszkód. Krystian przejechał tor bezbłędnie. Dziewczynki wykazały się perfekcją podczas udzielania pierwszej pomocy. Na koniec komisja oceniła prace plastyczne na temat „100-lecie Polskiej Policji – zawsze na straży bezpieczeństwa”.

             

  „Szkoła pamięta” akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej

          W dniach 24 i 25 października 2019 r. zuchy i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Uczniowie pod opieką pani Anny Kuśpiel- nauczyciela historii oraz pani Barbary Baranowskiej- opiekuna drużyny zuchów sprzątali groby żołnierskie, palili znicze oraz odwiedzili lokalne miejsca pamięci i zgłębili ich historię. Tradycja troski o miejsca pamięci na trwałe zagnieździła się w świadomości uczniów naszej szkoły. Tegoroczna akcja ,,Szkoła pamięta” jest kontynuacją tych działań.
  Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.
  Zuchy i harcerze w dniu 1 listopada, jak co roku zapalą znicze na grobach żołnierzy, osób zasłużonych, nauczycieli, kolegów i koleżanek. Zawsze pamiętamy..


  Wycieczka do Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego

          24 października klasa 8 Szkoły Podstawowej uczestniczyła w wycieczce do Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie zwiedzali późnoklasycystyczny pałac Wielopolskich w Chrobrzu .
  W Pałacu Wielopolskich mieści się Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia. Obiekt prezentuje kilka wystaw o przeróżnej tematyce:
  Historia Ordynacji Wielopolskich
  Izba Pamięci Republiki Pińczowskiej
  Starożytne Skarby Ponidzia (wystawa celtycka z Pełczysk)
  Galeria Regionalna
  Pałac otacza zabytkowy park dworski w stylu angielskim, a w nim rośnie wiele pomnikowych drzew. Stoi tu również zabytkowa kaplica. W Pińczowie uczniowie podziwiali Garb pińczowski, krajobraz Doliny Nidy, starorzecze Nidy. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się pomnik przyrody z Wełecza– krocząca sosna. W Gackach klasa podziwiała jaskinię krasową, dawne wyrobisko gipsowe. Wycieczka zakończyła się ogniskiem w Krzyżanowicach Średnich gdzie ma swoją siedzibę Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

  II forum samorządów

          17 października Samorząd Szkoły Podstawowej w składzie: Karolina Kołpak, Miłosz Cichoń, Natalia Pawlik, Paweł Kocel uczestniczył w II Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Kazimierskiego.
  Spotkanie otworzył Dyrektor Szkół Rolniczych Jacek Nowak. Następnie Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak przybliżył zebranym historię Samorządu. Uczniowie ZSR Cudzynowice zaprezentowali działania Samorządu Szkolnego. Spotkanie zakończyło się występami szkół przy ognisku gdzie i nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne.


  Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

          20 października 2019 roku przypadał trzeci Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Promował on wartość wody w krajobrazie. Biorąc pod uwagę, że woda jest integralnym składnikiem wielu krajobrazów, a jej znaczenie nigdy wcześniej nie było tak istotne, jak w obliczu coraz bardziej uszczuplających się zasobów wody, w ramach tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu klasa 5 uczestniczyła w spacerze w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym po terenie zrekultywowanego wyrobiska gipsów w Gackach i jego okolicach. Trasa spaceru prowadziła fragmentem przyrodniczo – geologicznej ścieżki dydaktycznej Bogucice – Grabowiec – Gacki. Uczniowie zwiedzili m.in. zbiorniki wodne w Gackach, które znajdują się w zrekultywowanych wyrobiskach oraz zobaczyli rzekę Nidę z punktu widokowego. Prowadzący spacer przedstawili wartości krajobrazowe oglądanych miejsc.  "Szkoła pamięta"

               Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. W ramach akcji „Szkoła pamięta” można np. uporządkować i odwiedzić groby osób zasłużonych i cenionych w danej społeczności, zapalić znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej, odwiedzić groby zmarłych nauczycieli z danej placówki lub zorganizować wystawę upamiętniającą ważne dla danej społeczności wydarzenie.


  Walczymy z próchnicą

          Problem próchnicy według statystyk występuje u 90% najmłodszych Pacjentów w Polsce! Stomatolodzy podkreślają, że próchnica u dzieci, stanowi duży problem.
  Próchnica to problem nie tylko estetyczny – wpływa na stan całego organizmu. Obecność szkodliwych bakterii w jamie ustnej sprawia, że dzieci mogą być bardziej podatne na inne choroby.
  Dlatego też naszą szkołę odwiedza mobilny i w pełni wyposażony w specjalistyczny sprzęt Dentobus. Służy Pacjentom nieodpłatnie, dzięki czemu rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z leczeniem, czy dojazdem do dentysty. Koszty świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego udzielane w Dentobusie są pokrywane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.


               W bieżącym roku szkolnym bierzemy udział w „Programie dla szkół”, którego głównym celem jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Program obejmuje uczniów klas 1-5.

  Niech nauka będzie dla Was radością.
  Bądźcie dobrymi uczniami!

          Dnia 7 października 2019 roku dzieci odświętnie ubrane, przyszły do szkoły wraz z rodzicami. Do uroczystości Ślubowania przygotowywały się ponad miesiąc pod kierunkiem swojej wychowawczyni- pani Jadwigi Mazur.
  Uroczystość rozpoczął pan Marcin Szymbra Dyrektor Szkoły Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Działoszycach, który przybliżył dzieciom istotę tego wyjątkowego ceremoniału.
  Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu i deklamacji. Występ dzieci spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widowni. Mali artyści po każdym występie nagradzani byli gromkimi brawami.
  Następnie pierwszoklasistów czekało uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i tradycyjne pasowanie na ucznia symbolicznym wielkim ołówkiem przez p. dyr. Marcina Szymbrę. Do grona braci uczniowskiej przyłączyło tego dnia 23 nowych uczniów.
  Piosenkami i wierszami powitali pierwszaków ich starsi koledzy z kl. II i III.

  Na uroczystości nie zabrakło pana Stanisława Porady Burmistrza MiG Działoszyce, pani Katarzyny Bochniak Z-cy Burmistrza, pana Dawida Bączka Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszycach oraz pani Izabeli Nowak Przewodniczącej Szkolnej Rady Rodziców.
  Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali od gości pamiątkowe dyplomy i wspaniałe prezenty.
  Po części oficjalnej, która miała miejsce w sali gimnastycznej, wszyscy udali się do sali lekcyjnej, gdzie odbył się wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

  SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SUKCESÓW W NAUCE  IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

               Nasza szkoła wzięła udział w IX Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, który odbył się 4 października 2019 r. Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypominania sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mieli okazję nadrobić zaległości. Dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością przykładów mnożenia. Tydzień przed WMTDay uczniowie powtarzali tabliczkę mnożenia, na korytarzu pojawiła się gazetka informacyjna o akcji ze sposobami i wierszykami ułatwiającymi zapamiętanie niektórych przykładów mnożenia.

  Akcja polega na przeprowadzaniu krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia przez Komisje Egzaminacyjne. Ich skład tworzyli uczniowie pod opieką osób starszych. Nad przebiegiem akcji czuwali nauczyciele matematyki.
  W piątek, 4 października od godziny 8 Komisje Egzaminacyjne przeprowadzały krótkie egzaminy z tabliczki mnożenia dla uczniów klas 2 i 3 oraz IV-VIII. Uczniowie wybierali los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia. Jeżeli uczestnik akcji podał wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywał tytuł: MT EXPERT. W egzaminie brali udział nie tylko uczniowie ale i nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

  WSZYSTKIM KTÓRZY ZDOBYLI TYTUŁ MT EXPERT SERDECZNIE GRATULUJEMY !!
          Nasza szkoła została wyróżniona jako "Szkoła w Chmurze Microsoft". "Szkoły w Chmurze Microsoft" to placówki dostosowujące się do dynamicznych przemian. Nauczyciele tych szkół stale podnoszą swoje kompetencje informatyczne, wykorzystując najnowsze rozwiązania w procesie zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności. W tym roku wdrożymy go w pracy z uczniami

  Nowość w naszej szkole – mLegitymacja!


          Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja - poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

  Możesz ją założyć już dziś w sekretariacie. Zapraszamy.

  ,,Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”

          W piątek 27 września, uczniowie naszej szkoły biorąc udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata" usunęli śmieci zalegające w naszej okolicy. Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało: ,, Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów nazbieraliśmy wiele worków pełnych odpadów. Tegoroczne działania uświadomiły uczniom, że wyrzucone szklane i plastikowe butelki, foliowe torby i opakowania po produktach spożywczych, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska. Praca na rzecz ochrony środowiska trwa w naszej szkole przez cały rok.

  Dziękujemy uczniom za ich ogromne zaangażowanie w tę akcję!

      
                          


               Bierzemy udział w programie Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze.

  Główne cele programu to:
  • Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu.
  • Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 – „Razem dla lepszego Internetu”.
  • Nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych.
  • Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.
  • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  • Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
  • Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

  W projekcie zaplanowane zostały następujące działania:
  • konferencja inauguracyjna,
  • spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji,
  • lekcje poświęcone tematyce projektu,
  • konkurs dla uczniów,
  • konferencja podsumowująca.

  Europejski Tydzień Sportu (ETS)

          Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

  W ramach ETS, w dniu 30 września nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali dla uczniów rozgrywki klasowe. Uczniowie rywalizowali między sobą w piłkę nożną (chłopcy) oraz siatkówkę (dziewczęta). Walczących o zwycięstwo zawodników z trybun głośno wspierali koledzy i koleżanki z klasy. Po zakończeniu rozgrywek uczniowie zagrali mecz w piłkę siatkową z nauczycielami. Po bardzo wyrównanym i zaciętym meczu 2:0 (25:21, 27:25) wygrali nauczyciele 😉.

  Impreza sprawiła wszystkim uczniom mnóstwo radości i niezapomnianych wrażeń. Na pewno w przyszłym roku to powtórzymy.

  X edycja programu profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie”.


               Bierzemy udział w X edycji programu profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

  Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego ze strony rówieśniczej.

  Program ten adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej (IV – VIII).

               Nasz szkoła bierze również udział w X edycji programu profilaktyki antytytoniowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę”.

  Program ten adresowany jestdo uczniów klas I – III szkoły podstawowej i jego celem jest uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem oraz wykształcenie u nich postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

          W wyniku realizacji zadań z zakresu edukacji zdrowotnej w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

  Mała Liga Piłki Ręcznej

          W dniu 2 października byliśmy na inauguracji XVI edycji Małej Ligi Piłki Ręcznej, która odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckich w Kielcach. Mała Liga Piłki Ręcznej to największy w Polsce turniej dla młodych miłośników tej dyscypliny. Organizatorem Turnieju jest Fundacja "Vive serce dzieciom". W 16-ym sezonie zagra blisko 800 uczniów z 40 szkół. Przedsięwzięciu patronuje Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty i Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Ambasadorem turnieju jest Pan Sławomir Szmal. Nasza reprezentacja składająca się uczniów klas V-VI rywalizację, w Małej Lidze rozpocznie 24 października, w hali sportowej w Działoszycach.

  List Ministra Edukacji Narodowej w rocznicę powstania Szarych Szeregów


               Zapraszamy do zapoznania się z listem Ministra Edukacji Narodowej w rocznicę powstania Szarych Szeregów. Była to najliczniejsza młodzieżowa organizacja konspiracyjna, odwołująca się do tradycji harcerskich II Rzeczpospolitej. Przypominając o wartościach i ideałach, jakie wiążą się ze służbą w harcerstwie, minister Dariusz Piontkowski pragnie zwrócić uwagę na działalność tych organizacji, zachęcając do wspierania ich bieżącej aktywności.

  List można znaleść w Załączniku

  “Był taki wrzesień.....”

          W dniu 19.09.2019 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki odbyła się uroczysta Akademia z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, ataku ZSRR na Polskę, Dnia Sybiraka, powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uczniowie klas IV - VIII pod kierunkiem Anny Kuśpiel, Agnieszki Szymbra i Edyty Wojtyłko przygotowali montaż słowno - muzyczny upamiętniający te wydarzenia. Przybliżyli także początki wojny w mieście Działoszyce i najbliższej okolicy.

                  
      


   

          5 września 2019r. uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Nasz dzielnicowy przedstawił uczniom najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, a także w czasie pobytu w szkole.


   

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020


  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

  odbędzie się 2 września 2019r. 


  godz. 8:00 – Msza Święta w Kościele.

  godz. 9:00 –  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na placu szkolnym.

   

                                                                                                                Zapraszamy

  Plan dowozów na rok szkolny 2019/2020

  Szczegółowy harmonogram dowozów na rok szkolny 2019/2020 znajduje się poniżej

  ROZKŁAD 

  OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ ZAWODOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  > INFORMATOR ROK SZKOLNY 2019/2020 <


  PROFILE W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  > INFORMATOR ROK SZKOLNY 2019/2020 <


  PROFILE W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  > INFORMATOR ROK SZKOLNY 2019/2020 <


               „Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie, a nasza szkoła bierze w nim udział od wielu lat.

  Program propaguje wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.
  A tak spożywamy posiłki w naszej szkole


  DZIEŃ SPORTU 2019 - RAJD PIESZY DO RACŁAWIC


               W dniu 31 maja 2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Sportu. Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz III gimnazjum wybrali się na pieszy rajd do pobliskich Racławic. Całość poprzedziły prelekcja policjanta, który przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Następnie wyruszyliśmy na 14 kilometrową trasę. Piękna pogoda oraz widoki okolicy sprawiły, że szybko dotarliśmy pod Kopiec Kościuszki w Janowiczkach. Tam historię tego miejsca przedstawiła Pani Anna Kuśpiel - nauczyciel historii naszego Zespołu Szkół. Po posiłku uczniowie brali udział w rekreacyjnych grach i rozgrywkach sportowych.

  Jak zwykle w organizację imprezy szkolnej włączyło się duże grono rodziców, na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyce Panem Stanisławem Poradą.

  Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej w tym dniu brali udział w grach i zabawach sportowych i rekreacyjnych na terenie szkoły. Tu też było mnóstwo radości, zabawy i uśmiechu.


                  

  Dzień Patrona -Tadeusza Kościuszki

  Apel w hołdzie Patronowi
  30.05.2019 r.

          Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów, wielki patriota, wybitny wódz i strateg, Kawaler Orderu Orła Białego, Virtuti Militari i Orderu Cyncynata, jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach narodu polskiego.

  Dziś odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły. Uczniowie klas V i VI w programie artystycznym przybliżyli zgromadzonym postać tego wielkiego Polaka. Przedstawiono inscenizację przysięgi Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie, nie zabrakło wzruszających wierszy, faktów z historii, których uczestnikiem był nasz Patron. Jesteśmy bardzo dumni, że nasza szkoła nosi jego imię.

  SKSonTour w Złotej
  10.05.2019 r.

          SKSonTour to cykl wydarzeń sportowych organizowanych w ramach programu Szkolny Klub Sportowy. W imprezie, która odbyła się w hali sportowej w Złotej naszą szkołę reprezentowała grupa uczniów uczęszczająca na zajęcia SKS.
  Głównym założeniem SKSonTour jest realizacja obwodów stacyjnych, podczas których uczestnicy poznają nowe formy aktywności oraz są poddawani testom sprawności fizycznej. Wszystkim zadaniom towarzyszy doskonała zabawa i mnóstwo uśmiechu SKSonTour to aktywności grup SKS na 10 różnorodnych stacjach sportowych:

  1. WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY
  2. DESKOROLKA
  3. WIOŚLARSTWO
  4. STACJA MISTRZÓW
  5. FOTOBUDKA
  6. SKOK W DAL
  7. TEST GIBKOŚCI + WYTRZYMAŁOŚĆ + POMIARY
  8. REFLEKSOMIERZ
  9. BIEG WAHADŁOWY
  10. STACJA NIESPODZIANKA

  W każdym wydarzeniu z cyklu SKSonTour bierze udział 20 grup SKS (po 20 osób każda).

  Warto dodać, że czwórka naszych uczniów ustanowiła "Rekordy SKS" - Alicja Grzyb: skok w dal miejsca - 2.25 m, Refleksomierz - Miłosz Cichoń, Justyna Frączek, Gibkość - Amelia Zając.

  https://www.facebook.com/szkolnyklubsportowy/


  "Podaj dalej. . . drugie życie odpadów" - apel o tematyce ekologicznej

          10 maja w naszej szkole odbył sie apel pod hasłem "Nie ma śmieci, są surowce". Uczniowie w formie Ekologicznego Teleekspresu uczyli poszanowania środowiska, a przede wszystkim tego jak o nie dbać, by było czyste i aby wszystkim nam się lepiej żyło.


  OGÓLNOPOLSKA AKCJA "SADZIMY"

          Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji "SADZIMY" zainicjowanej przez PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PANA ANDRZEJA DUDĘ.

              

  AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

          26 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Utrzymana w podniosłym tonie uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Scenariusz apelu, obok treści historycznych, oparty był na utworach poetyckich, pieśniach patriotycznych. Występujący mieli okazję popisać się swoim kunsztem recytatorskim, wokalnym oraz aktorskim.


  79 rocznica Zbrodni Katyńskiej

          Katyń to symbol zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec narodu polskiego. Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości. Naszym zadaniem jest pamięć o tych którzy zginęli, o ich bólu, o dramacie całego narodu. W 79 rocznicę zbrodni katyńskiej odbył się w naszej szkole apel przygotowany przez uczniów klas 5,6,7i 8 pod opieką p. Anny Kuśpiel. Uczniowie przybliżyli okoliczności popełnienia tej strasznej zbrodni.

                 

  Kibicowaliśmy Koronie Kielce

          W dniu 05 kwietnia 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach oraz klas gimnazjum mieli przyjemność obejrzeć mecz naszej ekstraklasowej drużyny Korony Kielce. Na mecz przybyło 54 uczniów.

  Zaraz po wejściu uczniowie osobiście poznali procedury związane z bezpieczeństwem na stadionie, między innymi dotyczące tego, co można wnosić na mecz, a co należy pozostawić w depozycie. Po wejściu na trybuny wszyscy zajęli miejsca w sektorze B8G i żywiołowo dopingowali drużynę z Kielc. Na naszych uczniach duże wrażenie zrobił sam stadion, jego rozmiar oraz łatwość poruszania po nim. Pomimo nieustającego dopingu kibiców gospodarzom nie udało się wygrać. Korona Kielce przegrała 2:0 Z Zagłębiem Lubin. Nie mogliśmy cieszyć się po zwycięstwie, wspieramy zatem drużynę po porażce.

  Wszyscy przekonali się, że kibicowanie na meczu piłki nożnej może być przyjemne i wbrew obiegowym opiniom bezpieczne, że można spędzić miło i aktywnie czas wolny z dala od komputera, internetu, gier.

  Wyjazd został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji ,,WIĘCEJ SPORTU W REALU” na zaproszenie Fundacji Sportowcy Dzieciom.

  Celem akcji “WIĘCEJ SPORTU W REALU” było zwrócenie uwagi na malejącą aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz istotny problem społeczny, jakim jest rosnąca liczba godzin spędzonych przez dzieci przed monitorami (uzależnienie od gier i internetu) oraz inne rozrywki najmłodszych niemające nic wspólnego z ruchem, aktywnością fizyczną i prawdziwym sportem.

  Celem wycieczki było również podniesienie poziomu kultury kibicowania i bezpieczeństwa na sportowych imprezach masowych, wzbudzenie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży, propagowanie „zdrowej" rywalizacji, właściwego zachowania się na obiektach sportowych i kulturalnego dopingowania, propagowanie zdrowego stylu życia, a także wdrażanie młodzieży do czynnego spędzania wolnego czasu oraz przede wszystkim integracja grupy.

  Wielkie podziękowania Ekipie Fundacji Sportowcy Dzieciom i Koronie Kielce za inicjatywę, z której mogła skorzystać nasza szkoła i spędzić przyjemnie czas.

              

          5 kwietnia 2019 roku uczeń naszej szkoły Miłosz Cichoń reprezentował szkołę i Gminę Działoszyce w etapie powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej odbył się w dwóch etapach: część pisemna i część ustna. Miłosz wykazał się dużą wiedzą i w swojej kategorii wiekowej nie miał sobie równych. Zwyciężył już drugi raz zdobywając pierwsze miejsce. Otrzymał dyplom i cenne nagrody. Będzie reprezentować powiat w etapie wojewódzkim. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

          

  Turniej Piłki Ręcznej

          W dniu 02.04.2019 r. w hali sportowej w Działoszycach odbył się Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach. Był to turniej dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI. Do rywalizacji w turnieju przystąpili uczniowie z sześciu szkół: SP nr 1 z Pińczowa, SP nr 2 z Buska - Zdroju, SP nr 1 z Proszowic, SSP z Bejsc, SP z Wawrzeńczyc oraz SP z Działoszyc.
  Reprezentacja naszej szkoły pod kierunkiem pana Łukasza Jędraskiego zajęła w turnieju drugie miejsce przegrywając dopiero w finale z drużyną z Buska - Zdroju 3:8. Trzecie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Pińczowa. Po zakończeniu imprezy wszystkim zespołom wręczono pamiątkowe puchary i dyplomy. Wybrano także najlepszych zawodników turnieju, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki.
  Nasza reprezentacja wystąpiła w składzie: Paweł Kocel, Miłosz Cichoń, Jan Skóra, Alicja Grzyb, Oliwier Frąckiewicz, Szymon Łakota, Kamil Kłębek, Kuba Kowalski, Krystian Kłębek, Kacper Dubiel.

          

          29 marca 2019 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki szkolnej. Po przedstawieniu „Mole książkowe” w wykonaniu uczniów klasy szóstej, pierwszaki odpowiadały na pytania i zagadki zadawane przez wróżkę. Uczniowie udowodnili, że umieją czyać i znają już część bajek dla dzieci. Następnie dyrektor szkoły Pan Marcin Szymbra pasował uczniów Wielką Księgą Bajek na czytelników biblioteki. Uczniowie otrzymali dyplomy.

  Zachęcamy uczniów do czytania i korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

          

  „Alkohol Twój wróg”

          Dnia 25 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole apel profilaktyczny pod hasłem „Alkohol Twój wróg”. Przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów klasy 7 wspólnie z wychowawcą. W przedstawieniu: „Sąd nad alkoholem” uczniowie zwrócili uwagę na nałóg odbierający zdrowie milionom Polaków.

         

  Żywa lekcja historii i prelekcja militarna.

          22 marca uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy III gimnazjalnej uczestniczyli w „żywej lekcji historii”. Zajęcia zostały zorganizowane przez „Pasjonatów Ożywionej Historii” POH Rzeszów. Tematyka prelekcji dotyczyła I i II wojny światowej oraz walk Żołnierzy Wyklętych. Bardzo cennym elementem spotkania był sposób, w jaki zajęcia były prowadzone. Wybrani uczniowie stali się czynnymi uczestnikami przedstawianych wydarzeń. Oprócz wielu ciekawych informacji na temat działań wojennych zapoznali się z umundurowaniem i uzbrojeniem żołnierzy walczących w czasie wojny. W czasie prezentacji uczestnicy obejrzeli fragmenty filmów oraz mogli dotykać i przymierzać wszystkie eksponaty. Prelekcja szczególnym zainteresowaniem cieszyła się u chłopców, którzy mogli wykazać się swoją znajomością faktów z czasów wojny oraz rodzajów broni używanej przez żołnierzy podczas II wojny światowej. Ta niecodzienna lekcja historii z pewnością podobała się uczniom i na pewno na długo pozostanie w ich pamięci.

    

  21 MARCA WITALIŚMY WIOSNĘ

          Dużo się działo PIERWSZEGO DNIA WIOSNY w naszej szkole. Uczniowie klas I- III witali wiosnę. Z tej okazji przyszli do szkoły ubrani w kolorowe, wiosenne przebrania. Wszyscy prezentowali się super, a w szkole było bardzo radośnie i kolorowo! Uroczystość rozpoczęli przedstawieniem pt. „ Witaj Wiosno”. W radosnych nastrojach śpiewem, wierszami świętowali nadejście tej pięknej pory roku.

  Następnie kolorowy korowód przeszedł uliczkami Działoszyc ze śpiewem, graniem na instrumentach i okrzykami „Witaj wiosno!", „Żegnaj zimo!” szukając zwiastunów wiosny. Obchody święta wiosny były bardzo udane. Wszyscy dobrze się bawili.


          Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach chętnie biorą udział w konkursach. 21 marca zwycięzcy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

  W klasach 1-3 realizowany jest program profilaktyki antytytoniowej "Nie pal przy mnie, proszę”. Celem programu jest: uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. W ramach realizacji programu w szkole odbył się konkurs plastyczny pod hasłem ,,Szkodliwość palenia papierosów". Wyniki konkursu plastycznego ,,Szkodliwość palenia papierosów"

  Klasa I
  I miejsce - Mateusz Baychev
  II miejsce - Miłosz Kuśpiel
  III miejsce - Wiktoria Czapla, Maciej Skwark, Adam Kołton

  Klasa II
  I miejsce - Szymon Jackiewicz
  II miejsce - Jan Porada
  III miejsce - Łukasz Świerk, Aleksander Szot

  Klasa III
  I miejsce - Igor Pawula
  II miejsce - Kacper Dudziak
  III miejsce - Wiktoria Migas, Jakub Kocel, Szymon Kuśpiel

  Wyniki konkursu ortograficznego ,,MISTRZ ORTOGRAFII"

  I miejsce - Wiktoria Migas ( uczennica klasy 3)
  Wyróżnienie zdobyła uczennica klasy 2 - Zuzanna Ostrowska.

  Wyniki konkursu recytatorskiego
  I miejsce - Jakub Wójcik (uczeń klasy 3)
  II miejsce - Filip Madeja (uczeń klasy1)
  III miejsce - Patrycja Robak ( uczennica klasy 2)

  Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

  Dnia 21 lutego 2019 r. odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania pod hasłem ,,Kocham czytać" dla uczniów I etapu edukacyjnego. Celem konkursu było doskonalenie techniki czytania, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa oraz popularyzacja książek i czytelnictwa. Uczestnicy losowali numery fragmentów tekstu z książek dla dzieci zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów oceniając wyrazistość czytania, zgodność z tekstem, tempo czytania oraz interpretację tekstu.

  W kategorii klas I - III
  I miejsce zajął Aleksander Szot z klasy 2
  II miejsce zajęła Zuzanna Ostrowska z klasy 2
  III miejsce zajął Kacper Dudziak z klasy 3

  Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

  WOJEWÓDZKI SUKCES SZKOLNEGO ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „DZIAŁOSZANKI”

               W sobotę 16 marca br. działający przy naszej szkole Zespół Śpiewaczy „Działoszanki” pod kierunkiem nauczyciela muzyki pana Adama Kocerby zapisał w swojej historii kolejny duży sukces na szczeblu wojewódzkim. Podczas przeglądu „Dziecięca Estrada Folkloru” organizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zdobył po raz dziesiąty w swojej kategorii I – miejsce. Duży sukces odniosła także solistka zespołu Martyna Miszczyk, która w kategorii solistów wyśpiewała II – miejsce. Mając na względzie wysoki poziom konkurencyjnych występów konkursowych oraz ich ilość jest to dla zespołu wysokie osiągnięcie. W tegorocznej edycji powyższego przeglądu „Działoszanki” wystąpiły w składzie: Bugaj Wiktoria, Godzik Tatiana, Kołpak Karolina, Miszczyk Martyna, Olesińska Kinga, Pawlik Natalia, Sęk Maja, Szostak Natalia, Zając Amelia.
  Szkolny Zespół Śpiewaczy „Działoszanki” działa od 2006 r. i ma na swoim koncie bardzo dużo sukcesów, które osiągnął podczas przeglądów, konkursów i festiwali folklorystycznych na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. W listopadzie 2015 r. zespół występował na terenie Niemiec w mieście Ludwigsburg, gdzie prezentował polskie kolędy oraz pieśni ludowe naszego regionu. Występy „Działoszanek” zostały bardzo gorąco przyjęte przez Polonię oraz zgromadzoną publiczność niemiecką.
  Dziewczętom z zespołu oraz jego kierownikowi artystycznemu panu Adamowi Kocerbie gratulujemy i życzymy dalszych wysokich osiągnięć.

       

  Sprawozdanie z halowego turnieju piłki nożnej

               W piątek 15 marca 2019 roku na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Działoszycach odbył się halowy turniej piłki nożnej dla zawodników i zawodniczek z rocznika 2003 – 2005. Uczniowie walczyli o puchar Burmistrza Miasta i Gminy.

  W turnieju wzięło udział 5 drużyn: Szkoła Podstawowa nr 2 Pińczów, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Węchadłowie, Zespół Placówek Oświatowych w Złotej, Zespół Szkół nr 1 w Pińczowie oraz gospodarz Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Działoszycach. Drużyny rywalizowały między sobą grając systemem każdy z każdym. Mecze były zacięte, niejednokrotnie dochodziło do ostrych starć, co świadczy o tym, że każdemu zależało na jak najlepszym wyniku. Nie zabrakło również uśmiechu, widoczne były także łzy i sportowa złość. Po rozegraniu wszystkich spotkań bezkonkurencyjna okazała się Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Działoszycach , która zdobyła 10 punktów( remis w jednym meczu i 3 wygrane). Kolejne miejsca wywalczyły: drugie – Szkoła Podstawowa nr 2 Pińczów, trzecie – Zespół Placówek Oświatowych Złota, czwarte – Zespół Szkół nr 1 Pińczów i piąte – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Węchadłowie. Oprócz klasyfikacji drużyn przeprowadzona została również klasyfikacja na najlepszego zawodnika turnieju, najlepszego bramkarza i króla strzelców, w której zwyciężył Krystian Kądzielski z ZPO w Złotej. Najlepszym bramkarzem turnieju został uznany Aleksander Duda ze SP nr 2 w Pińczowie, a najlepszym zawodnikiem, zawodniczką turnieju uznano Zofię Porada ze SP w Działoszycach. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, drużyny z miejsc 1 – 3 otrzymały puchary, a wyróżnieni zawodnicy statuetki. Nagrody zawodnicy odbierali z rąk Pana Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Stanisława Porady obecnego i żywo dopingującego uczestników turnieju.

  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Działoszycach wystąpiła w składzie: Zosia Porada, Piotr Czerw, Wiktor Biały, Bartosz Dobrzański, Norbert Karbowniak, Dawid Wnęk, Sebastian Grzybczak, Sebastian Skóra.          

          W dniu 14 marca 2019 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Dzierążni, Stępocic i Działoszyc. Naszą szkołę reprezentowali : Miłosz Cichoń – klasa 5, Kuba Kowalski – klasa 6, Norbert Karbowniak i Kacper Kowalski – klasa 8 oraz uczeń klasy 3 gimnazjum Jakub Calik. Turniej składał się z części pisemnej i ustnej. Uczniowie po napisaniu testu odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania przed jury w składzie: przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie – Artur Karasek i Weronika Zgoda, przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy – burmistrza Stanisława Porady i pani Urszuli Nowak. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą. I miejsce w kategorii klasy 1-6 zajął uczeń naszej szkoły Miłosz Cichoń, Jakub Calik zajął III miejsce w drugiej grupie. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które wręczył przewodniczący jury Stanisław Porada. Naszą gminę w eliminacjach powiatowych w grupie uczniów klas 1-6 będzie reprezentować Miłosz Cichoń.

  Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!!!

          


  Szkolny Turniej o Tytuł Mistrza Szkoły w Tenisie Stołowym

          W dniu 11.03.2019 r. nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali Szkolny Turniej o Tytuł Mistrza Szkoły w Tenisie Stołowym w grze pojedynczej, w kategorii dziewcząt i chłopców. Do turnieju przystąpili uczniowie wyłonieni po rozegraniu eliminacji klasowych. Rywalizacja o miano najlepszego tenisisty była bardzo ciekawa i emocjonująca, a sam turniej niewątpliwie przyczynił się do popularyzacji tenisa stołowego w naszej szkole. Zwycięzcom pamiątkowe puchary i dyplomy wręczył burmistrz MiG Działoszyce Stanisław Porada.

  Klasy 4-6
  Dziewczęta: I miejsce - Amelia Stec (klasa 5)
  Chłopcy: I miejsce - Olivier Frąckiewicz (klasa 6)

  Klasy 7-8 i III Gimnazjum
  Dziewczęta: I miejsce Nikola Chrzan (klasa 8)
  Chłopcy: I miejsce: Wiktor Biały (klasa 8)

                

  Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

          Dnia 1 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Działoszycach wszyscy uczniowie i obecni w tym dniu nauczyciele uczestniczyli w pięknej lekcji historii naszego kraju, od czasu rozpoczęcia II wojny światowej, do czasów powojennych. Uczniowie klasy 7 pod opieką Pani Anny Kuśpiel i Pana Tomasza Stawiarskiego przygotował apel z okazji „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Wiersze i informacje historyczne przeplatano pieśniami żołnierskimi, z czasów walki „żołnierzy niezłomnych” o niepodległość Polski. Wszyscy zgromadzeni w ciszy i z uwagą słuchali przygotowanej prezentacji. Apel ten był piękną formą uczczenia walki i ofiar, a także bólu i cierpienia jakich doznawali „żołnierze niezłomni” przez wszystkie lata PRL.

               Centralna Komisja Egzaminacyjna, na swoim kanale w serwisie Youtube, zamieściła filmy dotyczące egzaminu ósmoklasisty. Zachęcamy do obejrzenia.

  Link:
  https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list

  SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM


          27 listopada uczniowie klasy 7 Szkoły Podstawowej uczestniczyli w wycieczce historycznej do Muzeum Archeologicznego w Wiślicy. Uczniowie zwiedzili Pawilon Archeologiczny, gdzie znajdują się relikty wczesnoromańskiego kościoła pw. Św. Mikołaja, a także hipotetyczna Misa Chrzcielna, zobaczyli gotycką Bazylikę Mniejszą pw Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z XIV wieku, będącą zarazem Sanktuarium Uśmiechniętej Madonny Łokietkowej oraz podziemia, gdzie znajdują się pozostałości dwóch świątyń romańskich.

  Ostatnim punktem zwiedzania były sala oraz podziemia Domu Długosza. Tutaj uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Król Kazimierz Wielki i jego czasy”. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali pani przewodnik, która bardzo interesująco opowiadała o królu Kazimierzu i jego związkach z Wiślicą. Na koniec uczestnicy wykonali koronę królewską. To była bardzo ciekawa lekcja historii.


          22 listopada uczniowie klasy IV szkoły podstawowej wzięli udział w wycieczce do Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Wraz z przewodnikiem zwiedzili bardzo ciekawą wystawę „Drogi do Niepodległej”. Poznali historię powstań narodowych, sylwetkę Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego, bohaterstwo legionistów, żołnierzy II wojny światowej. Cała klasa uczestniczyła również w zajęciach edukacyjnych na temat „Kto ty jesteś? Symbole narodowe Polaków”. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny na temat początków państwa polskiego, a także drogi do niepodległości. Samodzielnie wykonali godło, flagę Polski, a następnie wspólnie odśpiewali hymn Polski. To była naprawdę bardzo ciekawa lekcja historii.


          16 listopada uczniowie klas III gimnazjum uczestniczyli w spektaklu multimedialnym przygotowanym przez Kielecki Teatr Lektur „Kamienie na szaniec”. Wcześniej na lekcjach języka polskiego poznali historie głównych bohaterów lektury oraz obejrzeli film „Akcja pod Arsenałem”. Po skończonym przedstawieniu gimnazjaliści obejrzeli bardzo ciekawą wystawę w bibliotece publicznej w Pińczowie. Pierwsza to wystawa prac plastycznych autorstwa osadzonych w Zakładzie Karnym w Pińczowie zatytułowana "Etapy życia Józefa Piłsudskiego". Było to kilka portretów Marszałka Piłsudskiego ukazujących go od młodości po starość. Kolejna wystawka to "100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości na łamach prasy" oraz wystawka książek "100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości". Następnie w oddziale Biblioteki Pedagogicznej w Pińczowie uczniowie wysłuchali bardzo ciekawej prelekcji na temat historii orła POW oraz osób związanych z regionem, a walczących w obronie niepodległości. To był naprawdę udany wyjazd.


  Pociąg do wolności

          Są takie dni w roku szkolnym, które można nazwać wyjątkowymi. Najczęściej związane są ze świętami szkolnymi, rocznicami, świętami państwowymi. Ale są też dni, które są jedyne i niepowtarzalne. I takim na pewno będzie 9 listopada 2018 roku.
  Przygotowania rozpoczęły się już we wrześniu. Uczniowie brali udział w konkursach szkolnych: plastycznym pod hasłem „100 lat Niepodległa”, recytatorskim i literackim „A to Polska właśnie” oraz historycznym „Historia Niepodległej”. Na korytarzach szkolnych pojawiły się gazetki tematycznie związane z rocznicą odzyskania niepodległości. Na olbrzymim drzewie wyeksponowanym na ścianie korytarza uczniowie zapisali życzenia dla Niepodległej. W klasach uczono się aktywnie słów najbardziej znanych pieśni patriotycznych oraz wierszy poświęconych bohaterom narodowym.
          Ale najważniejsza była uroczysta akademia, która odbyła się właśnie 9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach.
  Wcześniej uczniowie przygotowali dla gości bilety, z którymi przyszli na akademię. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Marta Nowak, która wprowadziła poczet sztandarowy i powitała zebranych gości: Burmistrza elekta Miasta i Gminy Działoszyce Stanisława Poradę, księdza proboszcza Andrzeja Jankoskiego, rodziców, mieszkańców miasta, nauczycieli i uczniów. Punktualnie o godzinie 11.11 odśpiewany został hymn narodowy. W ten sposób szkoła włączyła się w akcję bicia rekordu w śpiewaniu hymnu dla Niepodległej. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna. W tym roku uczniowie zaprosili władze miasta i wszystkich mieszkańców na przejażdżkę „Pociągiem do wolności”.
          Hala sportowa zamieniła się w cztery stacje. Oprowadzała po nich para konduktorska, w którą rewelacyjnie wcielili się przewodnicząca szkoły Wiktoria Banasik oraz jej zastępca – Miłosz Cichoń. Na poszczególnych przystankach zebrani goście i społeczność szkolna obserwowali sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Uczniowie klas VI-VIII oraz III gimnazjalnych recytowali wiersze, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników w walkę o wolność. Widzowie wysłuchali też najpiękniejszych pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu śpiewaczego Działoszanki pod kierunkiem pana Adama Kocerby. Najmłodsi koledzy z klas I-III szkoły podstawowej również aktywnie włączyli się w część artystyczną. W ich wykonaniu usłyszeliśmy dwie piękne piosenki „Co to jest niepodległość” oraz „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Wszyscy występujący spotkali się na ostatniej stacji „Wolność”. Wiersze i piosenki na niej wykonane miały przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w zebranych refleksje. Wśród publiczności widać było ogromne wzruszenie. Na zakończenie odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Uczniowie i goście z ogromnym zaangażowaniem śpiewali „Pierwszą Brygadę”, „Przybyli ułani pod okienko” czy „O mój rozmarynie”.

           Podsumowaniem szkolnych obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę były nagrody za udział uczniów w konkursach. Najlepszych wyróżniła pani dyrektor, wręczając im dyplomy i nagrody książkowe.

  Uczniowie wzięli również udział w uroczystościach gminnych. W dniu 11 listopada delegacja złożyła kwiaty pod Tadeusza Kościuszki, a liczna grupa uczniów i nauczycieli brała udział w uroczystym pochodzie oraz mszy świętej w intencji ojczyzny. Dzień ten dla wielu był lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

  ,,Pierwszaki 2018 - zdrowo i bezpiecznie do szkoły"

               W czwartek 25 października 2018r. uczniowie klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach uczestniczyli w akcji ,,Pierwszaki 2018 - zdrowo i bezpiecznie do szkoły" organizowanej przez "Echo Dnia". Spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół nr 1 w Pińczowie.

  Jeż Edek, pszczółki, strażacy i policjanci uczyli dzieci przez zabawę jak należy dbać o bezpieczeństwo na drodze i w gospodarstwach domowych oraz zdrowo się odżywiać. Towarzyszył im Koziołek Matołek.

  Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie w niezwykle ciekawy sposób opowiedzieli o tym, co należy zrobić, gdy wybuchnie pożar, gdy się go zauważy i kiedy należy wezwać straż. Dzieci najbardziej zainteresowała kamera termowizyjna, którą mogły dotknąć i zobaczyć z bliska.

  O bezpieczeństwie na drodze opowiedzieli uczniom klas pierwszych młodszy aspirant Jolanta Witkowska i aspirant sztabowy Zbigniew Modrzewiecki. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania i zgłaszały się żeby zaprezentować jak poprawnie przechodzić przez przejście dla pieszych.

  Później uczniów klas pierwszych odwiedziła Pszczółka Kruszynka i Trzmiel Okruszek, czyli pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oddział w Pińczowie. Przez opowieść pierwszaki dowiedzieli się, jak należy bezpiecznie zachowywać się przebywając na wsi, w domu i na terenie gospodarstwa rolnego, a także czym jest KRUS.

  Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Dzieci tańczyły z jeżem Edkiem , pszczółką i trzmielem. Na zakończenie uczniowie otrzymali upominki - opaskę odblaskową.

  Akcję organizowaną przez "Echo Dnia" i partnerów, wspierał Burmistrz Miasta i Gminy Pińczowa, pan Włodzimierz Badurak, który uczestniczył w akcji i przyniósł pierwszakom całą torbę cukierków.
               W dniu 24.10.2018 roku zorganizowano dla naszych uczniów wyjazd na mecz PGNiG Superligi Kobiet w piłce ręcznej pomiędzy Koroną Handball Kielce a Startem Elbląg. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem oglądali rywalizacje zawodniczek na boisku. Kibicowali oczywiście miejscowej drużynie, a więc zawodniczkom Korony Handball Kielce, które pokonały przeciwniczki z Elbląga 28:24.

  ŚLUBOWEANIE KLASY PIERWSZEJ

          8 października w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach, w pięknej uroczystej oprawie odbyło się ślubowanie uczniów, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w naszej szkole. Ta piękna tradycja naszej szkoły odbywa się corocznie. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Marta Nowak, która serdecznie powitała zebranych gości. Swoją obecnością zaszczycili: pan Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisław Leks, proboszcz naszej parafii ksiądz Andrzej Jankoski, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców: pani Damiana Banasik, pani Izabela Nowak oraz rodzice, babcie i dziadkowie pierwszoklasistów. W murach szkoły powitała również uczniów przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Banasik
  Najmłodsi uczniowie odświętnie ubrani zaprezentowali część artystyczną, z przejęciem recytowali wiersze, śpiewali piosenki i najlepiej jak potrafili zaliczali zadania stawiane przez wróżkę, w której postać wcieliła się uczennica kl.4 Natalia Pawlik. Publiczność nagradzała naszych bohaterów gromkimi brawami.


          Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali: - wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, - uczyć się pilnie, - być dobrym kolegą, - dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, - dawać powody do dumy swoim nauczycielom i rodzicom, - swoim zachowaniem i nauką sprawiać im radość, - ślubuję być dobrym Polakiem i godnie służyć Ojczyźnie.

           Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Marta Nowak dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion pierwszoklasistów oraz wręczyła uczniom dyplomy i upominki. Ciepłe słowa skierował do uczniów pan Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Zdzisław Leks i wręczył upominki oraz proboszcz parafii ksiądz Andrzej Jankoski obdarowując bohaterów uroczystości słodyczami. O swoich pociechach pamiętali również rodzice wręczając tuby z napisem WITAJ SZKOŁO! pełne prezentów.
  Niespodziankę swoim młodszym kolegom sprawili uczniowie klasy 2 i 3, którzy powitali ich wierszem i piosenką oraz wręczyli upominki.

          Ślubowanie to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców i bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

  Życzymy uczniom klasy pierwszej wielu sukcesów w nauce i uśmiechu na co dzień!

  Spotkanie z leśnikiem

               W dniu 11 października 2018r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach odbyło się spotkanie z leśnikiem.
  Celem zajęć było uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia lasów - gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Pokazanie jak poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie. Przekazanie uczniom, iż leśnicy są świadomi, jak wielkie znaczenie ma zachowanie możliwie dużej różnorodności biologicznej polskich lasów.
  W trakcie spotkania z dziećmi Pan Tomasz Zagrobelny z Nadleśnictwa Pińczów zaprezentował dzieciom mundur leśnika, zapoznał dzieci z pracą leśnika i środowiskiem lasu. Z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przedstawił również informacje o przyrodzie polskiej i zakresie działalności Lasów Państwowych. Opowiedział dzieciom o bezpiecznym wypoczynku w lesie i zasadach przeciwpożarowych, jakie w lesie obowiązują.
  Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.               Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do programu, tym razem trzeciej już edycji "Szkolny Klub Sportowy 2019" (SKS). Program ten realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.
  Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych

  Europejski Tydzień Sportu

               W dniu 26.09.2018r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach obchodzono Europejski Tydzień Sportu, koordynowany w Polsce przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Europejski Tydzień Sportu to nie tylko zajęcia sportowe, ale przede wszystkim edukacja młodego pokolenia w celu kształtowania zdrowego, aktywnego trybu życia oraz właściwych zachowań od najwcześniejszych lat życia. Uczniowie klas 1-3 pod opieką pani Barbary Baranowskiej, pani Jadwigi Mazur i pani Teresy Banaszek brali udział w grach i zabawach sportowych. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami sprawnościowymi. Była to wspaniała okazja do aktywności fizycznej, zdrowej rywalizacji i integracji. Sport potrzebny jest każdemu z nas!  Samorząd Uczniowski wybrany !

               28 września komisja wyborcza rozpoczęła pracę. Lokal wyborczy otwarto punktualnie o godzinie ósmej. Frekwencja – po prostu wyśmienita. Głosowało 89% uprawnionych do głosowania. Uczniowie wybrali swojego nowego przewodniczącego. Została nim Wiktoria Banasik – uczennica klasy IIIa gimnazjum.

  Życzymy powodzenia i spełnienia wszystkich obietnic wyborczych.


  VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

               Nasza szkoła wzięła udział w VIII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, który odbył się 28 września 2018 r. Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypominania sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli ją zapomnieć, mieli okazję nadrobić zaległości. Dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością przykładów mnożenia. Tydzień przed WMTDay uczniowie powtarzali tabliczkę mnożenia, na korytarzu pojawiła się gazetka informacyjna o akcji ze sposobami i wierszykami ułatwiającymi zapamiętanie niektórych przykładów mnożenia.

  Akcja polega na przeprowadzaniu krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia przez Komisje Egzaminacyjne. Ich skład tworzyli uczniowie pod opieką osoby starszych. Nad przebiegiem akcji czuwali nauczyciele matematyki.
  W piątek, 28 września od godziny 8 Komisje Egzaminacyjne przeprowadzały krótkie egzaminy z tabliczki mnożenia dla uczniów klas 2 i 3 oraz IV-VI i gimnazjum. Uczniowie wybierali los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia. Jeżeli uczestnik akcji podał wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywał tytuł: MT EXPERT. W egzaminie brali udział nie tylko uczniowie ale i nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

  WSZYSTKIM KTÓRZY ZDOBYLI TYTUŁ MT EXPERT SERDECZNIE GRATULUJEMY !!  Europejski Dzień Języków Obcych

               W dniu 26 września 2018r. zorganizowany został Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem nauczycieli języków obcych przygotowali scenki, które miały na celu zachęcenie do nauki języków obcych. Uczniowie mieli tez możliwość wzięcia udziału w konkursach, w których mogli wykazać się znajomością języków. Szkolne korytarze udekorowano plakatami promującymi naukę języków.  Wybory do Samorządu Uczniowskiego – prezentacja kandydatów

               W dniu 25 września odbyła debata szkolna kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie zaprezentowali siebie i swoje programy społeczności szkolnej.

  Debacie przysłuchiwali się wszyscy uczniowie, czyli wyborcy, którzy 28 września zadecydują na kogo oddać swój głos.
  Po dzisiejszym wystąpieniu na pewno będzie łatwiej uczniom dokonać właściwego wyboru. Debata miała na celu nie tylko poznanie programu kandydatów na stanowisko przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, ale także zapoznanie uczniów z mechanizmami wyborów samorządowych.


               W słoneczne popołudnie 21 września klasy VII, VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy III gimnazjalne wybrały się na wycieczkę do Krakowa. Celem był film Denisa Delicia „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Uczniowie z olbrzymim zainteresowaniem oglądali losy bohaterów służących w Królewskich Siłach Powietrznych Wielkiej Brytanii, czyli m.in. Jana Zumbacha (Maciej Zakościelny) czy Witolda Urbanowicza (Piotr Adamczyk). Mogli obserwować ich walkę – zarówno z Niemcami w powietrzu, jak i z nieufnymi Brytyjczykami na ziemi. Po opuszczeniu Sali kinowej jeszcze długo nie milkły dyskusje na temat produkcji. Uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami, wspominali najciekawsze fragmenty filmu. To był naprawdę udany wyjazd.

  Spotkanie uczniów kl.1-3 z policjantem

               13 września 2018 r. uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem policji Komisariatu w Działoszycach.
  Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusz przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcał do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Przestrzegał najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni.
  Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wykazali się też dobrą znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez ulicę.
  Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się również jak reagować w sytuacji innych zagrożeń, m.in. kiedy zauważą pożar czy wypadek. Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówił sposoby unikania ich. Przypomniał numery alarmowe.

  Rocznica wybuchu II wojny światowej

               1 września 1939 r. rozpętała się najstraszniejsza w dziejach historii Europy i świata - II wojna światowa - wojna, w której zginęło ponad 40 milionów ludzi.

  Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Działoszycach wraz ze swoim opiekunem - panią Anną Kuśpiel jak co roku pamiętali o tak ważnym wydarzeniu.
  Gimnazjaliści oprócz faktów i wierszy upamiętniających tamte wydarzenia przedstawili także wątek związany z ludnością żydowską, która zamieszkiwała tereny Działoszyc.


  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019


  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  odbędzie się 3 września 2018r. 


  godz. 8:00 – Msza Święta w Kościele.

  godz. 9:00 –  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na placu szkolnym.

   

                                                                                                                Zapraszamy

  Plan dowozów na rok szkolny 2018/2019

  Szczegółowy harmonogram dowozów na rok szkolny 2018/2019 znajduje się poniżej

  ROZKŁAD 

  Szkolny Zespół Śpiewaczy „Działoszanki” zdobywcą „Jawora”
  w konkursie Radia Kielce !!!

               17 czerwca br. działający przy naszej szkole Zespół Śpiewaczy „Działoszanki”, którego założycielem oraz kierownikiem artystycznym jest nauczyciel muzyki Pan Adam Kocerba zapisał w swojej historii kolejny bardzo duży sukces. Podczas odbywającej się w Parku Etnograficznym w Tokarni Gali Finałowej prestiżowego konkursu Radia Kielce „Jawor – u źródeł kultury” „Działoszanki” uhonorowane zostały PIERWSZYM MIEJSCEM w kategorii „zespół śpiewaczy”. Okazały dyplom oraz nagrodę główną wręczył dziewczętom Prezes Zarządu Polskiego Radia Kielce Pan Janusz Knap, który pogratulował sukcesu i życzył dalszych wysokich osiągnięć. Gratulacje dla zespołu złożyli także przedstawiciele władz województwa świętokrzyskiego.

  Po zakończeniu ceremonii wręczania „Jaworów” odbył się Koncert Laureatów, w którym „Działoszanki” zaprezentowały trzy pieśni ludowe z okolic Działoszyc. Występ zespołu został gorąco przyjęty przez bardzo licznie zgromadzoną publiczność, a potwierdzeniem tego były gromkie brawa i niezliczona ilość gratulacji. Szkolny Zespół Śpiewaczy „Działoszanki” powyższą nagrodę otrzymał za bardzo wysokie lokaty na szczeblu ogólnopolskim oraz wojewódzkim podczas festiwali, przeglądów i konkursów folklorystycznych oraz za promowanie i utrwalanie dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego.

  Gratulujemy !!!
  Finał wojewódzki Dziecięcej Piłki Ręcznej dla Działoszyc !!!

               W dniu 14.06.2018 w gminnej Hali Sportowej w Radoszycach odbył się wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej dla uczniów klas IV, który rozgrywany jest w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej „Dziecięca piłka ręczna”. Program realizowany jest wspólnie przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Partnerami w realizacji programu są również: PGE Vive Kielce, Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej.

  W turnieju udział wzięło 12 najlepszych drużyn z całego województwa świętokrzyskiego wyłonionych po zwycięstwach w turniejach powiatowych. W pierwszej fazie turnieju drużyny rywalizowały w grupach systemem „każdy z każdym”. W grupie nasza drużyna wygrała dwa mecze i jeden zremisowała(SP Działoszyce – SP Dwikozy 13:6, SP Działoszyce – Królewiec 9:9, SP Działoszyce – SP Leszczyny 8:4) i tym samym bez problemu awansowała do półfinału.

  W półfinale zmierzyli się z gospodarzami turnieju, a więc uczniami ze Szkoły Podstawowej z Radoszyc, z którymi wygrali 9:7. W finale natomiast pokonali zawodników ze SP nr 11 z Kielc 6:5, oraz zremisowali 7:7 z drużyną ze SP z Łopuszna triumfatorami zeszłorocznej edycji. W ten sposób zwycięstwo, w tej prestiżowej imprezie stało się faktem. Warto dodać, że najlepszą zawodniczką Turnieju została nasza uczennica Alicja Grzyb.

  Reprezentacja klasy IV wystąpiła w składzie: Paweł Kocel, Alicja Grzyb, Miłosz Cichoń, Nikola Jędruch, Jan Skóra, Amelia Stec, Krystian Kłębek, Julia Grelewicz, Oskar Kowal, Martyna Bochniak.

  Opiekun: Łukasz Jędraski


        
                         

  PAN ADAM KOCERBA LAUREATEM HONOROWEJ ODZNAKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

               Pan Adam Kocerba – wieloletni i zasłużony nauczyciel naszej szkoły, kierownik artystyczny Szkolnego Zespołu Śpiewaczego „Działoszanki” oraz Kapeli Ludowej „Działoszacy”, muzyk, folklorysta, instrumentalista, działacz społeczny, dokumentalista, animator kultury, w dniu 5 czerwca bieżącego roku na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Pana Zdzisława Leksa otrzymał z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pana Arkadiusza Bąka oraz Marszałka Województwa Pana Adama Jarubasa prestiżową, elitarną Honorową Odznakę Województwa Świętokrzyskiego, którą otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla naszego regionu. Odznaka została wręczona podczas Uroczystej Gali zorganizowanej w Filharmonii Świętokrzyskiej w związku z obchodami 20 – Lecia Województwa Świętokrzyskiego.

  Pan Adam, zarówno z ww. zespołami jak i indywidualnie, jako solista-instrumentalista, zajmuje od wielu lat najwyższe lokaty podczas przeglądów i festiwali folklorystycznych na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim oraz prowadzi działalność na rzecz utrwalania i promowania dziedzictwa kulturowego ziemi świętokrzyskiej na terenie kraju ora z poza jego granicami.

  Życząc dalszych sukcesów przypominamy również, że Pan Adam w uznaniu zasług na rzecz rozwoju kultury muzycznej województwa otrzymał w 2014 r. prestiżowe odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej "Zasłużony dla Kultury Polskiej", w 2012 r. "Świętokrzyską Nagrodę Kultury" przyznaną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego i jest także dwukrotnym laureatem I miejsca w konkursie organizowanym przez Polskie Radio Kielce pn. "Jawor - u źródeł kultury", w kategorii solista instrumentalista oraz animator kultury. Za pracę zawodową otrzymał w 2015 r. Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

  Gratulujemy !!!


                                                 
  Zdięcia dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Kielcech i Radia Kielce.

  Półfinały Wojewódzkie w Piłkę Ręczną

               W dniu 18.05.2018 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Działoszycach odbyły się półfinały wojewódzkie w piłkę ręczną uczniów klas IV. Były to rozgrywki dzieci z klas IV zorganizowane w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej „Dziecięca piłka ręczna”. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje 5 szkół: SP nr 1 Pińczów, SP nr 2 Pińczów, SP Działoszyce, SP Bejsce i SP Opatowiec. Grano systemem „każdy z każdym”. W turnieju tym nasi uczniowie pod kierunkiem pana Łukasza Jędraskiego zajęli pierwsze miejsce wygrywając wszystkie swoje mecze. Drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Pińczowa, trzecie uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Bejsc. Impreza zakończyła się wręczeniem przez panią dyrektor Martę Nowak oraz panią Jolantę Sabat i pana Wiesława Stanisławiaka – koordynatorów programu pamiątkowych pucharów i dyplomów wszystkim uczestnikom zmagań sportowych.


               Reprezentacja klasy IV wystąpiła w składzie: Paweł Kocel, Alicja Grzyb, Miłosz Cichoń, Nikola Jędruch, Jan Skóra, Amelia Stec, Krystian Kłębek, Julia Grelewicz, Oskar Kowal, Martyna Bochniak.

  AKADEMIA Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

               W dniu 28 kwietnia 2018 roku w szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach odbyła się uroczysta akademia poświęcona Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odświętnie ubrani uczniowie zebrali się na Sali gimnastycznej. Akademię rozpoczęła Pani Dyrektor Marta Nowak, która wprowadziła sztandar szkoły. Następnie wszyscy odśpiewali hymn państwowy.

  Montaż słowno-muzyczny „Majowa rocznica” przygotowali uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. Zabrali wszystkich zebranych w piękną podróż po polskiej ziemi. Przypomnieli znaczenie najważniejszych majowych dat: Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto Konstytucji. Z ogromnym zaangażowaniem zaśpiewali wiązankę znanych pieśni i piosenek patriotycznych.

  Z kolei uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych przenieśli uczestników akademii w odległe czasy do XVIII wieku – na Zamek Królewski i do Sali sejmowej. W przedstawieniu „Vivat 3 Maj” przybliżyli moment podpisania traktatu rozbiorowego, ale także uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uświetnieniem spektaklu był występ zespołu śpiewaczego Działoszanki


               Uczniowie naszej szkoły licznie zgromadzili się również w dniu 3 maja. Wszyscy wzięli udział w gminnych obchodach święta. Cała brać szkolna przemaszerowała pod Urząd Miasta i Gminy Działoszyce, skąd razem z orkiestrą dętą, pocztami sztandarowymi i władzami miasta udali się pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Przedstawiciele szkoły złożyli wiązankę kwiatów. Zuchy i Harcerze pełnili wartę honorową przed pomnikiem. Po mszy świętej w intencji ojczyzny wszyscy udali się na stadion sportowy. Przy przepięknej pogodzie zebrani goście mogli podziwiać występy naszych uroczych mażoretek i uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Swój układ zaprezentował także zespół Replay. Dziewczęta z zespołu śpiewaczego Działoszanki pod kierunkiem pana Adama Kocerby zaprezentowały pieśni patriotyczne.

  Uczniowie wzięli również udział w rozgrywkach sportowych zorganizowanych w ramach obchodów Święta Konstytucji.


  ZESPÓŁ „DZIAŁOSZANKI” NA „WYTOPKACH OŁOWIU”

               W niedzielę 6 maja br. Zespół Śpiewaczy „Działoszanki” , który działa przy naszej szkole uświetniał „Wytopki Ołowiu” odbywające się w Parku Etnograficznym w Tokarni. W części artystycznej imprezy zespół zaprezentował wiązankę melodii ludowych pochodzącychz naszego regionu. Występ „Działoszanek” został ciepło przyjęty przez publiczność, a świadczyły o tym donośne brawa oraz gratulacje od oglądających.


               Zespół wystąpił w składzie: Kołpak Karolina, Łach Patrycja, Miszczyk Martyna, Olesińska Kinga, Olesińska Weronika, Puchała Anna, Sęk Maja, Szostak Natalia, Zając Amelia. Akompaniował na akordeonie Adam Kocerba – nauczyciel muzyki i kierownik artystyczny zespołu.


               W dniu 10 maja uczniowie reprezentujący Gimnazjum w Działoszycach pod kierunkiem pana Łukasza Jędraskiego zajęli II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej chłopców, który odbył się w Pińczowie. Zajmując II miejsce drużyna awansowała do dalszego etapu rozgrywek tj. półfinału wojewódzkiego.

  Nasza szkoła na „ EuroWeek” 2018 - Szkoła Liderów

               W dniach 11 – 15.04.2018r. grupa młodzieży gimnazjalnej klas drugich i klasy siódmej szkoły podstawowej wraz z opiekunami przebywała w Różance na Ziemi Kłodzkiej . Celem pięciodniowego wyjazdu 30 uczniów naszej szkoły był udział w obozie szkoleniowym w ramach projektu edukacyjnego ”EuroWeek – Szkoła Liderów”, pod egidą Fundacji EuroWeek.


               W ramach projektu, właśnie w dniach od 11 do 15 kwietnia, uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w formie interaktywnych warsztatów , gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców – wolontariuszy z różnych stron świata. Część zajęć miała na celu zaznajomienie uczestników z kulturą narodów, z których pochodzą wolontariusze. Były to rozmowy, różnego rodzaju prezentacje multimedialne opatrzone słownym komentarzem samych prowadzących. Przybliżali oni swój kraj z perspektywy własnej rodziny, jej tradycji i zwyczajów oraz stylu życia, co pozwalało nam wyobrazić sobie autentyczne życie ludzi w ich ojczyźnie. Warsztaty, w których uczestniczyli nasi podopieczni, wymagały pracy w kilkuosobowych zespołach, w których uczniowie tworzyli różnego rodzaju wypowiedzi, plakaty, piosenki, reklamy, krótkie scenki, a następnie prezentowali je pozostałym „na żywo”, bądź w postaci krótkich filmów. Warsztaty przeplatane były ciekawymi formami aktywności, grami, tańcami, dającymi możliwość poruszania się, czasem rywalizacji, a przede wszystkim świetnej zabawy. Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim


               Razem z naszymi uczniami w obozie uczestniczyli również uczniowie klas gimnazjalnych i szkół podstawowych z innych regionów Polski. Wspólne działania, twórcza praca i zabawy pozwoliły na integrację międzyklasową w obrębie naszej grupy, a także międzyszkolną – co czyniło zajęcia i cały pobyt jeszcze ciekawszym. Czas spędzony w Różance był dla młodzieży bardzo intensywny, wypełniony pracą i zabawą.


               Nasze udział w programie nie byłoby możliwy, gdyby nie przychylność i wsparcie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Pana Zdzisława Leksa, który dofinansował to przedsięwzięcie oraz rodziców. Opiekunami przedsięwzięcia była pani Dyrektor Marta Nowak oraz nauczyciele: Mirosława Goły, Ilona Soja. Wszystkim wymienionym osobom jeszcze raz bardzo dziękujemy za wsparcie i współpracę przy organizacji obozu. Mamy nadzieję, że dobre owoce tej formy uczenia się, poprzez warsztatowe działania, ćwiczenia, gry i zabawy, będą trwałe.

  ETAP GMINNY TURNIRJU B R D

               27 kwietnia 2018 w naszej szkole odbył się etap gminny Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Do turnieju przystąpili uczniowie ze Szkół Podstawowych z Działoszyc, Dzierążni i Stępocic. Uczniowie wykazali się dużą znajomością przepisów o ruchu drogowym rozwiązując testy oraz umiejętnością jazdy na rowerze pokonując tor przeszkód. Drużyna naszej szkoły w składzie :Zuzanna Adamczyk i Natalia Ostrowska z klasy 5 oraz Bartosz Dobrzański i Mikołaj Mazur z klasy 7 zajęła II miejsce. Uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Zdzisława Leksa i Komendanta Policji w Działoszycach.

               24 kwietnia 2018roku uczeń klasy 4 - Miłosz Cichoń wziął udział w eliminacjach wojewódzkich XXXXI edycji OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbył się w Woli Morawickiej. Miłosz, jako najmłodszy uczestnik turnieju wykazał się dużą wiedzą. Otrzymał wyróżnienie i upominki.


  " Tam na nieludzkiej ziemi zabito wiarę, nadzieję, miłość.
  Jednym strzałem w tył głowy ".

               13 kwietnia 2018r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony pamięci zbrodni katyńskiej.
  78 lata temu, podczas II wojny światowej, radzieckie NKWD zamordowało ok. 23 tys. polskich oficerów, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej, osób cywilnych. Zginęła wtedy na „nieludzkiej ziemi” elita polskiego narodu. Przez 50 lat słowo „Katyń” było słowem zakazanym, stanowiło białą plamę w historii Polski.

  Dziś, gdy nie obowiązuje nas milczenie, możemy oddać hołd ofiarom tamtych wydarzeń.

  Apel przygotowany przez uczniów naszej szkoły, był formą uczczenia tych, którym nie pozwolono walczyć za Ojczyznę. Równocześnie była to krótka lekcja historii i patriotyzmu, przypominająca poprzez wiersze, pieśni i słowo narracji o tamtych latach. Poważnego nastroju dodała całej uroczystości dekoracja białych, brzozowych krzyży.


  SZCZĘŚLIWA DATA !!!


               13 kwietnia 2018 roku odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Szkołę podstawową reprezentował uczeń klasy 4 – Miłosz Cichoń, a klasy gimnazjalne uczniowie: Kamil Skóra – klasa IIA i Damian Gołąb – klasa IIIA. Miłosz Cichoń wykazał się największą wiedzą w swojej grupie wiekowej zdobywając I miejsce i będzie reprezentować powiat pińczowski w etapie wojewódzkim turnieju. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe, uczeń naszej szkoły - rower. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

  Gratulujemy Miłoszowi i życzymy wygranej w etapie wojewódzkim.


                   

  O konkursie możesz przeczytać również na stronie ECHA DNIA:

  Konkurs - "Mlodzież Zapobiega Pożarom"

               W dniu 10.04.2018 na hali sportowej w Działoszycach odbył się międzyszkolny turniej piłki ręcznej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Działoszycach. W turnieju udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bejscach, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej oraz dwa zespoły uczniów reprezentujących Szkołę Podstawową w Działoszycach (zespół nr 1 i zespół nr 2).
  W turnieju grano systemem „każdy z każdym”. Po emocjonującej rywalizacji pierwsze miejsce wywalczyli gospodarze, a więc zespół nr 1 ze Szkoły Podstawowej w Działoszycach. Drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Kazimierzy Wielkiej, trzecie miejsce zajął zespół nr 2 z Działoszyc.
  Impreza zakończyła się ceremonią wręczenia z rąk Pani dyrektor Marty Nowak pamiątkowych pucharów i dyplomów wszystkim drużynom.

  Skład zespołu nr 1 ze Szkoły Podstawowej w Działoszycach:

  Paweł Kocel, Miłosz Cichoń, Alicja Grzyb, Amelia Stec, Nikola Jędruch, Jan Skóra, Julia Grelewicz, Martyna Bochniak, Wiktor Trociński


  SUKCES PLASTYCZNY NASZYCH UCZENNIC

               06. kwietnia 2018 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Pińczowie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród konkursu plastycznego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie pn. „Ekologiczny Powiat Pińczowski”. Na kilkudziesięciu uczestników trzy uczennice naszej szkoły odniosły bardzo duży sukces zdobywając następujące wysokie lokaty:

  I miejsce w II kategorii wiekowej Natalia Ostrowska – uczennica klasy piątej – opiekun Pan Adam Kocerba

  I miejsce w III kategorii wiekowej Natalia Kocel – uczennica klasy siódmej – opiekun Pan Adam Kocerba

  II miejsce w I kategorii wiekowej Wiktoria Migas – uczennica klasy drugiej – opiekun Pani Jadwiga Mazur

  Nasze laureatki otrzymały z rąk starosty pińczowskiego Pana Zbigniewa Kierkowskiego gratulacje, atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie uroczystości dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.


  Więcej informacji na stronie ECHA DNIA:

  Konkurs Ekologiczny


               Nasza szkoła zgłosiła się do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w związku z tym nasza placówka otrzymała maksymalne przewidziane programem wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych - w przypadku naszej szkoły: dwóch tablic interaktywnych, projektorów i głośników. Sprzęt ten pozwoli nauczycielom naszej szkoły na stosowanie nowoczesnych technik ITI w nauczaniu aktywizujących uczniów do uczestnictwa w zajęciach. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego samorządu.

  Jak korzystamy z "aktywnej tablicy" w naszej szkole
               Szkoła Podstawowa w Działoszycach przystąpiła w bieżącym roku szkolnym do projektu „Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków". Projekt objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

               Projekt adresowany jest przede wszystkim do uczniów świętokrzyskich szkół, w szczególności szkół podstawowych. Kolejnymi adresatami Projektu są szkoły, które włączając się w jego realizację, mogą aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze. W ramach Projektu planowane są różnorodne działania w zależności od odbiorców. Jednym z celów tych działań jest przygotowanie uczniów do udziału w konkursie „Z Panem Scratchem za pan brat" oraz w innych konkursach informatycznych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami. Uczniów zapraszani będą na warsztaty programowania robotów Lego Mindstorms.

  Organizatorem projektu „Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków" jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Biurem Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

               Cele Projektu

  • Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
  • Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
  • Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem poprzez udział w konkursach.
  • Poszerzenie kompetencji nauczycieli związanych z nauczaniem programowania.
  • Popularyzacja różnych działań związanych z programowaniem, prowadzonych przez organizacje i instytucje krajowe oraz zagraniczne.

               Na potrzeby projektu udostępniona została witryna internetowa - http://sami.scdn.pl/

               Zawartość witryny

  • Bieżące informacje związane z realizacją projektu „Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków".
  • Bieżące informacje na temat działań związanych z wdrażaniem nowej podstawy informatyki.
  • Strony szkół uczestniczących w projekcie zawierające informacje na temat ich działań związanych z programowaniem.
  • Bieżące informacje na temat przebiegu konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat" oraz prace finalistów.

  Link do naszej szkoły: - http://sami.scdn.pl/project/szkola-podstawowa-w-dzialoszycach/

  Szkolny koordynator projektu: Tomasz Stawiarski

  Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika

               We wtorek najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Pasowanie rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy 4. Po obejrzeniu inscenizacji uczniowie klasy pierwszej mogli pochwalić się swoją wiedzą dotyczącą biblioteki oraz wziąć udział w quizie na temat znajomości bajek dla dzieci. Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą chętnie czytać książki, szanować je. Po pasowaniu przez Panią dyrektor Martę Nowak uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki. Ze swoją wychowawczynią odwiedzili bibliotekę szkolną i wypożyczyli pierwsza książkę.

  W naszej szkole gościł też dzielnicowy Mateusz Doroz, który przypomniał uczniom, jak zadbać podczas przerwy świątecznej o bezpieczeństwo w gospodarstwie domowym ,podczas poruszania się po drogach.

                   

  „A TO POLSKA WŁAŚNIE”


               Pod takim hasłem odbywał się konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs organizowany był przez BIBLIOTEKĘ IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KIELCACH. Konkurs miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz budowanie świadomości obywatelskiej, zainteresowanie historią Polski, upamiętnienie wydarzeń oraz bohaterów okresu walki o niepodległość, motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, rozwijanie kreatywności młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej.

  W konkursie brały udział uczennice klas Gimnazjum: Aleksandra Cap (IIIa), Wiktoria Grębosz (IIIa), Weronika Olesińska (IIIb). Za oryginalną pracę konkursową wyróżniona została praca Aleksandry Cap.
  Uczennice pracowały pod kierunkiem p. Mirosławy Goły.

  WYCIECZKA KLAS II Oświęcim - Pszczyna

               W dniu 20 marca 2018r. uczniowie klas II gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Pszczyny i Oświęcimia.

  W Pszczynie uczniowie poznali historię i dzieje średniowiecznego zamku, styl życia właścicieli na przestrzeni jego dziejów, co pozwoliło na kształtowanie wrażliwości na piękno architektoniczne zmieniające się od średniowiecza do czasów powojennych.
  W dalszej części wycieczki uczniowie zwiedzili Muzeum Auschwitz- Birkenau. Pozwoliło to przybliżyć uczniom historię II wojny światowej, ukazać tragedię narodów dotkniętych zbrodniami hitlerowskich Niemiec, holokaustu, ludobójstwa, poznać losy i cierpienia więźniów Auschwitz- Birkenau.

               W dniu 23 marca 2018 w naszej szkole odbył się etap gminny Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej z Dzierążni, Stępocic oraz nasi uczniowie. Naszą szkołę reprezentowali : Cichoń Miłosz z klasy 4, Adamczyk Zuzanna z klasy 5, Kowalski Kuba z klasy 5 oraz uczniowie klas gimnazjalnych: Gołąb Damian z klasy IIIA, Skóra Kamil i Jakub Calik z klasy IIA. Uczniowie rozwiązywali test oraz odpowiadali ustnie przed komisją w składzie której byli kapitan PSP Paweł Obważanek oraz Małgorzata Wierzba. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą i zajęli : Miłosz Cichoń II miejsce w I grupie wiekowej oraz Damian Gołąb I miejsce i Kamil Skóra II miejsce w II grupie wiekowej. Uczniowie będą reprezentować naszą szkołę i gminę w etapie powiatowym turnieju. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce - Zdzisława Leksa.

  Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w etapie powiatowym.

                   

  WOJEWÓDZKI SUKCES ZESPOŁU „DZIAŁOSZANKI”

               W niedzielę 17 marca br. Zespół Śpiewaczy „Działoszanki” działający przy naszej szkole pod kierunkiem nauczyciela muzyki pana Adama Kocerby odniósł kolejny duży sukces na szczeblu wojewódzkim. Podczas przeglądu „Dziecięca Estrada Folkloru” organizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zdobył po raz dziewiąty w swojej kategorii I – miejsce. Dużym sukcesem może się także poszczycić solistka zespołu Patrycja Łach, która w kategorii solistów wyśpiewała II – miejsce. Rangę sukcesu podnosi fakt, iż konkurencyjne zespoły prezentowały także wysoki poziom artystyczny swoich występów konkursowych.

  W tegorocznej edycji „Dziecięcej Estrady Folkloru” „Działoszanki” wystąpiły w składzie: Kołpak Karolina, Książek Justyna, Łach Patrycja, Miszczyk Martyna, Olesińska Kinga, Olesińska Weronika, Puchała Anna, Sęk Maja, Szostak Natalia, Zając Amelia.

             

               Szkolny Zespół Śpiewaczy „Działoszanki” działa od 2006 r. Zespół ma na swoim koncie bardzo dużo sukcesów, które osiągnął podczas przeglądów, konkursów i festiwali folklorystycznych na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. W listopadzie 2015 r. występował na terenie Niemiec w mieście Ludwigsburg, gdzie prezentował polskie kolędy oraz pieśni ludowe naszego regionu. Dyrekcja szkoły, czlonkinie zespołu wraz z opiekunem dziękują Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce Panu Zdzisławowi Leksowi za życzliwość oraz wspieranie działalności artystycznej „Działoszanek”. Dziewczętom z zespołu oraz jego kierownikowi artystycznemu panu Adamowi Kocerbie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć.

                  

  SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI KLAS 1 – 3

  Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach


  9 lutego 2018r. w naszej szkole odbył się Szkolny konkurs recytatorski klas 1 - 3. Wydarzenie to było dużym przeżyciem dla wszystkich uczestników konkursu. Uczniowie recytowali wiersze wybitnych polskich poetów.

  Laureatami konkursu zostali:

  I miejsce – Milena Kuśpiel (uczennica kl. IIIb)

  II miejsce – Amelia Winiarska (uczennica kl. II),

  III miejsce – Patrycja Robak (uczennica kl. I), Piotr Kocel (uczeń kl. IIIa)

  Na wyróżnienie zasłużyła Natalia Pawlik (uczennica kl. IIIb)

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

  Zuzanna Ostrowska (kl.I), Aleksandr Szot (kl.I), Igor Pawula (kl.II), Amelia Grębosz (kl. IIIa), Kacper Dubiel (kl.IIIa), Zuzanna Kołton (kl.IIIb)

                  

  „III Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania”

               6 marca uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Liceów wzięli udział w III Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania, który został zorganizowany w ramach obchodzonego w województwie Świętokrzyskim Tygodnia Kultury Języka Polskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Starosta Powiatu Pińczowskiego oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie.

  Siedemnastu uczniów ze szkół z całego powiatu walczyło o zdobycie tytułu Mistrza Pięknego Czytania. Walka była zacięta, a wyłonienie zwycięzcy nie należało do najłatwiejszych zadań. Wszyscy uczestnicy byli doskonale przygotowani, a o wynikach konkursu decydowały niuanse. Komisja oceniała płynność i lekkość wymowy, artykulację, dobór tekstu, umiejętności pozawerbalne uczestników oraz ogólny wyraz artystyczny ich prezentacji. Naszą szkołę godnie reprezentowali: Martyna Miszczyk - uczennica klasy 7 i Bartosz Czekalski – uczeń III klasy gimnazjalnej. Uczniowie uzyskali wysokie oceny swoich wystąpień.

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
  Gratulujemy !!!

                   

  BEZPIECZNE FERIE 2018

               Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. Te zasady bezpieczeństwa przypomniał naszym uczniom na spotkaniu dzielnicowy Pan Tomasz Borzęcki.

               Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną. Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie.

  Nagrodzono najlepsze zespoły rozgrywek międzyklasowych

               W dniu 9.02.2018 Pani dyrektor Marta Nowak wręczyła pamiątkowe dyplomy i puchary uczniom, którzy reprezentowali swoje klasy w szkolnych turniejach sportowych organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.

  Turnieje dla Gimnazjalistów:
  Turniej Piłki Siatkowej o tytuł Mistrza Szkoły - I miejsce klasa 2a, II miejsce klasa 2b, III miejsce klasa 3a.

  Turniej Koszykówki organizowany w ramach „Świętokrzyskiego Dnia Koszykówki” – I miejsce klasa 3b, II miejsce klasa 3a, III miejsce klasa 2b.

  Turnieje dla uczniów Szkoły Podstawowej:
  Turniej piłki ręcznej o tytuł Mistrza Szkoły w kategorii dziewcząt – I miejsce klasa 6, II miejsce klasa IV, III miejsce klasa V.

  Turniej piłki ręcznej o tytuł Mistrza Szkoły w kategorii chłopców – I miejsce klasa 6, II miejsce klasa IV, III miejsce klasa V.

  Turniej Koszykówki organizowany w ramach „Świętokrzyskiego Dnia Koszykówki” - I miejsce klasa 6, II miejsce klasa IV, III miejsce klasa V.


  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom zmagań sportowych.


               6 lutego przypada Dzień Bezpiecznego Internetu, ustanowiony przez Komisję Europejską w 2004 roku.
  Internet to przestrzeń, która niesie za sobą wiele korzyści, ale także niebezpieczeństw. O tym, żeby pamiętać, że w Internecie również może stać nam się krzywda przypomniał uczniom nasz dzielnicowy Pan T. Borzęcki.
  Przedstawiciel Policji omówił jak należy zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci, przeprowadził pogadanki na temat uzależnienia od Internetu, agresji i przemocy rówieśniczej w Sieci, stalkingu, przestrzegał uczniów przed publikowaniem i rozsyłaniem ośmieszających lub kompromitujących informacji, zdjęć, filmów, dopisywanie obraźliwych komentarzy (hejt). Omówił zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

  K O R O W Ó D           N I E P O D L E G Ł O Ś C I


               29 stycznia 2018 roku, uczniowie klas IV - VII pod opieką nauczycieli Pani Anny Kuśpiel Pani Małgorzaty Wierzby brali udział w „Korowodzie Niepodległości” z okazji upamiętnienia stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez wojewodę świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek oraz przedstawicieli samorządu pińczowskiego.

  Zaproszeni uczniowie wzięli udział w ciekawej prelekcji historycznej przeprowadzonej przez pracownika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach na temat walki Polaków o odzyskanie niepodległości, aż do czasów współczesnych. Po prelekcji uczniowie klasy VII – Natalia Kocel, Agnieszka Gołąb i Kacper Kowalski wzięli udział w konkursie na temat znajomości historii Polski. Wykazali się dużą wiedzą i zdobyli I miejsce. Otrzymali nagrody rzeczowe. Uczniowie zapoznali się z okolicznościową wystawą historyczną, gdzie mieli okazję z bliska przyjrzeć się replikom broni i spróbować swoich sił na sportowej strzelnicy, a także wziąć udział w ciekawych grach i konkursach.

  Po zakończonym spotkaniu każdy z uczestników otrzymał specjalnie przygotowany „Elementarz Młodego Patrioty”. Udział w Korowodzie Niepodległości był dla uczniów prawdziwą i żywą lekcją historii połączoną z wyrazem głębokiego patriotyzmu do Ojczyzny.

  ZABAWA NOWOROCZNA 2018

               Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak i duzi czekali więc na okazję, aby się zabawić. Tradycyjnie więc w dniu 27 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach odbyła się zabawa choinkowa. Czekali na nią z niecierpliwością uczniowie, zwłaszcza młodsi, którzy wystąpili w ciekawych strojach karnawałowych. Wśród radosnych maluchów z klas I-III można było znaleźć księżniczki, odważnych batmanów czy spidermanów. Pojawili się nawet strażacy. Najmłodsi bawili się znakomicie. Od godziny 18.00 parkietem zawładnęli starsi uczniowie – klasy VII oraz klas gimnazjalnych. Tu królowały stroje zdecydowanie wieczorowe. Piękne kreacje koleżanek zwracały uwagę kolegów. Atmosfera była wyśmienita. Sala gimnastyczna wyglądała inaczej niż na co dzień. Udekorowana kolorowymi balonami, bibułą, gwiazdami zamieniła się w prawdziwą salę balową. Nic więc dziwnego, że nogi same rwały się do tańca. A gorące przeboje w wykonaniu zespołu Mirage sprawiły, że czas minął bardzo szybko. Wszyscy byli zmęczeni tańcami, ale zadowoleni. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły i Radzie Rodziców naszej szkoły za przygotowanie tak wspaniałego balu.

            

  SPOTKANIE NOWOROCZNE – DZIAŁOSZYCE 2018

               W piątkowe popołudnie 26 stycznia 2018 r. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz goście zebrali się na spotkaniu noworocznym w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach. Zostało ono zorganizowane już po raz drugi. Jego celem była integracja środowiska. Wśród zaproszonych gości byli między innymi ksiądz proboszcz Andrzej Jankoski, radni Rady Miejskiej w Działoszycach z wiceprzewodniczącymi Stanisławem Juszczykiem i Stanisławem Woźniakiem, rodzice oraz mieszkańcy gminy Działoszyce. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Marta Nowak, która powitała przybyłych gości i złożyła życzenia zdrowia i pomyślności w nowym 2018 r. Pani dyrektor poinformowała zebranych, że w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 r. „Aktywna tablica” szkoła została wyposażona w 2 tablice interaktywne i 2 projektory.
  W ramach dotacji celowej szkoła została wyposażona w gabinet profilaktyki zdrowotnej.

  W trakcie spotkania program artystyczny zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych w Działoszycach. W wykonaniu najmłodszych zebrani obejrzeli przedstawienie jasełkowe, w którym nie zabrakło tradycyjnych postaci Maryi, Józefa, pasterzy czy pięknie wyglądających turonia i diabła. W pięknej scenerii i pomysłowych strojach bohaterowie wyglądali jak prawdziwi kolędnicy.               Członkowie Koła Europejskiego przygotowali znane wszystkim angielskie piosenki świąteczne. Goście podziwiali również zespół śpiewaczy Działoszanki. Dziewczęta pięknie wykonały tradycyjne, polskie kolędy. Starsi uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. „Opowieść wigilijna w wersji współczesnej”. Autorką scenariusza była jedna z uczennic klasy II gimnazjalnej. Widownia z zapartym tchem śledziła losy skąpego Scrooge’a, który na koniec całkowicie się zmienił. W programie znalazły się również scenki kabaretowe w wykonaniu uczniów klasy VII. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z czasu spędzonego w miłym gronie. Dla niektórych była to jedyna okazja na oderwanie się od codziennych trosk i zmartwień. Na koniec goście wspólnie zaśpiewali kolędę. Pani Dyrektor podziękowała występującym oraz gościom i widząc uśmiech na twarzach widzów utwierdziła w przekonaniu, że takie inicjatywy są potrzebne i na pewno będą kontynuowane w przyszłości.


  Atmosfera była rodzinna i pełna ciepła.

               W dniu 18 stycznia 2018 roku odbył się apel czytelniczy przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych.

  Najpierw koledzy z klasy 5 przenieśli nas w baśniowy świat krasnali i wróżek. Przekonywali widzów, że warto obudzić w sobie magię czytania, by móc przenieść się za pomocą książki w świat magii i czarów. Na koniec uczniowie klas 1-6 wzięli udział w quizie związanym z bohaterami najpiękniejszych baśni. Okazało się, że nasi uczniowie świetnie znali każdy z utworów.               Klasy gimnazjalne z kolei przeniosły słuchaczy w świat dziecięcych wspomnień słowami pięknych wierszy o książkach. Przeplatały je sentencje najbardziej znanych pisarzy o mądrości płynącej z czytania. Na końcu obu spotkań Pani dyrektor Marta Nowak wręczyła nagrody laureatom Konkursu Pięknego Czytania.


  Liczymy na to, że od dzisiaj nasza biblioteka będzie pękać w szwach.

  SPOTKANIE WIGILIJNE

               W przeddzień świąt w naszej szkole odbyło się spotkanie wigilijne, przygotowane przez uczniów klas 2-3 szkoły podstawowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ksiądz proboszcz Andrzej Jankoski, dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, pracownicy administracji i obsługi. Na początku Pani Dyrektor Marta Nowak oraz ksiądz proboszcz złożyli zebranym świąteczne życzenia Następnie sceną zawładnęły mażoretki, które zatańczyły piękny układ do znanego świątecznego przeboju. Natomiast uczniowie z klas 2-3 zaprezentowali społeczności szkolnej przedstawienie jasełkowe, w którym nie zabrakło znanych postaci: Świętej Rodziny, krakowiaków, diabła, Żyda czy pasterzy. Piękne stroje, przejmujące wiersze i znane kolędy wykonane brawurowo przez najmłodszych kolegów zostały bardzo ciepło przyjęte przez widzów. Na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy najbardziej znane kolędy.  KONKURS BOŻONARODZENIOWY ROZSTRZYGNIĘTY !!!

               Jak co roku koło europejskie działające pod opieką Pani Agnieszki Szymbra zorganizowało konkurs bożonarodzeniowy. W tym roku zadanie polegało na wykonaniu najpiękniejszej kartki świątecznej. Napłynęło ponad 60 prac, a komisja konkursowa miała duży problem z wyłonieniem zwycięzców. Wszystkie kartki były wspaniałe i niepowtarzalne, dlatego też wszystkie prace zostały nagrodzone. Szczególnie doceniono natomiast zdobywców I, II i III miejsc.

  I miejsce: Jan Porada, Zuzanna Kołton, Paweł Niedzielski, Amelia Zając, Weronika Szostak i Zofia Porada

  II miejsce: Jakub Zając, Maja Wójcik, Krystian Kłębek, Karolina Nowak, Oliwia Jakubas

  III miejsce: Jakub Wójcik, Amelia Grębosz, Maja Ostrowska, Amelia Winiarska, Aleksandra Ciesielska, Kamil Kłębek, Marta Puchała               Jak zwykle oryginalne nagrody przygotowali niezawodni członkowie koła europejskiego: Adrian Sutor, Mateusz Charuza, Nikola Waligóra, Kinga Błajszczak, Aleksandra Zając, Weronika Szostak.


  SZLACHETNA PACZKA 2016

               W tym roku po raz drugi nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Szlachetna Paczka”. Uczniowie przez dwa tygodnie przynosili potrzebne produkty. Tym razem wspieraliśmy mamę, która samotnie wychowuje dwójkę dzieci. W 12 paczkach znalazły się potrzebne artykuły spożywcze, środki czystości, warzywa, a także odzież. Zebrano również pieniądze potrzebne na opał. Wolontariusze pięknie zapakowali świąteczne prezenty i zawieźli do magazynu Szlachetnej Paczki, który znajdował się w Pińczowie. Z relacji opiekuna rodziny obecnego przy przekazywaniu paczek wiemy, że rodzina była bardzo szczęśliwa. Wszyscy cieszyli się z każdej przekazanej rzeczy. Mamy nadzieję, że w ten sposób święta w tym roku były szczęśliwsze – dla rodziny – bo ktoś o nich pamiętał, a dla nas – bo mogliśmy pomóc..

  Apel z okazji 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

               W dniu 13 grudnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony przypomnieniu wydarzeń sprzed 36 lat. Uczniowie gimnazjum przypomnieli wszystkim ten trudny czas. Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy uchwały Rady Państwa. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

            

               Młodzież i dzieci młodszych klas w ciszy wysłuchali programu artystycznego. Mamy nadzieję, że była to dla was sugestywna lekcja historii.

  „NIE ZGINĘŁA – ZMARTWYCHWSTAŁA” – 11 LISTOPADA 2017 R.

               10 listopada 2017r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji święta 11 Listopada zwanego Świętem Niepodległości. W tym roku przypada 99 rocznica odzyskania wolności przez Polskę w 1918 roku. Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klas gimnazjalnych pod kierunkiem pani Anny Kuśpiel. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Scenariusz montażu słowno-muzycznego pt. „Nie zginęła – zmartwychwstała” obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918.
  Uwagę zwracała piękna dekoracja przygotowana pod okiem pani Mirosławy Goły. Montaż uświetniony został przez występ zespołu śpiewaczego Działoszanki, który przy akompaniamencie opiekuna pana Adama Kocerby zaśpiewał kilka znanych utworów. Goście oraz uczniowie z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli i wysłuchali tej pięknej lekcji historii. Na koniec uroczystości wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tej uroczystości.

                                
            

               W dniu 11 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach uczestniczyli w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Uroczysty pochód otwierały mażoretki. Obecny był również poczet sztandarowy oraz uczniowie z każdej klasy wraz z wychowawcami. Wartę przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki pełnili przedstawiciele zuchów oraz harcerze. Uczniowie złożyli wiązankę pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

                                
            

               W dniu 8 listopada 2017r.w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki odbył się apel profilaktyczny pt: ,,Czy papieros szkodzi?”. Klasa 6 zaprezentowała przygotowaną inscenizację dotyczącą szkodliwości palenia. Przedstawione scenki propagowały piękny styl życia wolny od tytoniu. Uczniowie przekazali informacje o przyczynach, dynamice i skutkach uzależnienia od tytoniu.
  Na zakończenie został podsumowany szkolny konkurs plastyczny ,,Moje drzewo” zorganizowany prze szkolne koło PCK.

  Nagrodzeni uczniowie:

  Miejsce I
  Kuba Kowalski – klasa 5
  Martyna Bochniak – klasa 4

  Miejsce II
  Amelia Stec – klasa 4

  Miejsce III
  Ernest Nowak – klasa 5
  Kamil Kłębek – klasa 5

  Otrzymali z rąk Pani Dyrektor Marty Nowak nagrody książkowe. Prace uczniów zdobią korytarz szkolny.


  „ Pierwszaki 2017/2018- zdrowo i bezpiecznie do szkoły”

               25 października 2017 roku uczniowie z klasy pierwszej wzięli udział w organizowanej przez ,,Echo Dnia" akcji ,,Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły" w Szkole Podstawowej w Pińczowie.
  Spotkanie miało formę zabawy, o ważnych sprawach mówił Jeż Edek, który tańczył, śpiewał i sam uczył się właściwych zachowań. Ciekawy spektakl pt. ,,W KRUSikowie - przygody pszczółki KRUSzynki i trzmiela OKRUSzka'' przedstawili pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Akcja rozgrywała się w wiosce, gdzie bohaterowie napotykali na różne niebezpieczeństwa. Każda przygoda uczyła , jak należy bezpiecznie zachować się przebywając na wsi.
  Następnie strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie poruszyli tematy związane z zasadami prawidłowego zachowania się w czasie pożaru, wypadku, używania nr alarmowych, zachowania wobec nieznajomych. Funkcjonariusze Policji uczyli jak bezpiecznie poruszać się po drodze, na której dzieci występują w roli pieszego, pasażera czy rowerzysty.

  Wyjątkową lekcję zakończyła ,,klasówka" ze znajomości omawianych zasad bezpieczeństwa, która została rozwiązana szybko i bezbłędnie przez przedstawicieli klas.

  Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowy plan lekcji oraz opaskę odblaskową.

  XI Edycji Wojewódzkiego Turnieju „Bezpieczeństwo Na Piątkę”

               Dnia 26.10.2017r. w Powiatowej Hali Widowiskowo – Sportowej POKSTIR w Pińczowie odbył się etap powiatowy XI Edycji Wojewódzkiego Turnieju „Bezpieczeństwo Na Piątkę”, w którym udział wzięło 9 szkół podstawowych z terenu powiatu pińczowskiego. Wśród tej grupy znaleźli się również uczniowie z naszej szkoły: Adamczyk Zuzanna, Natalia Ostrowska, Ernest Nowak.

  Walkę o zwycięstwo toczyły trzyosobowe drużyny uczniów klas piątych, w czterech konkurencjach. Pierwsza to test wiedzy ogólnej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas prac w gospodarstwie rolnym oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. W kolejnej konkurencji kapitanowie drużyn musieli pokonać rowerowy tor przeszkód, a następnie całe drużyny przystąpiły do pokazu praktycznych umiejętności związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną.

  Na sam koniec komisja, oceniła prace plastyczne wykonane przez dzieci, którego tematem przewodnim było hasło „Kręci mnie bezpieczeństwo w szkole”. Nasza praca plastyczna została wyróżniona. Uczniowie pracowali pod opieką p. Mirosławy Goły.

               

  Uczniowie klas III gimnazjum w Teatrze J. Słowackiego w Krakowie


               W dniu 25.10.2017r. uczniowie klas III gimnazjum w Teatrze J. Słowackiego w Krakowie obejrzeli doskonałą komedię mistrza gatunku, Moliera, obśmiewającego w swoich dramatach głupotę ludzką, zacofanie, obłudę i podłość. „Chory z urojenia” to szuka, która porusza bardzo aktualny temat samotności, paradoksów życia, pychy i próżności człowieka. Pampiglione poruszał te niewesołe kwestie bawiąc do łez, doprowadzając nas przez śmiech do głębokich refleksji. W roli tytułowej zobaczyliśmy jednego z najpopularniejszych polskich aktorów – Andrzeja Grabowskiego.

  Po obejrzeniu sztuki wybraliśmy się na wycieczkę melexem (zaczął padać deszcz) po Starym Mieście i Kazimierzu. Umożliwiło nam to zwiedzić najbardziej interesujące miejsca Krakowa, odkryć zabytkową architekturę oraz wiele wartych zobaczenia miejsc jak Rynek Główny będący największym placem miejskim w Europie, liczne stare kościoły, drogę królewską. Zwiedziliśmy wspaniałą dzielnicę Kazimierz zwaną też żydowską z mnóstwem pięknych historycznych zakątków jak plac Wolnica, plac Nowy, 7 synagog, oraz słynna ulica Szeroka gdzie Steven Spielberg kręcił nagrodzony Oskarem film "Lista Schindler'a" a także gdzie odbywa się coroczny międzynarodowy festiwal muzyki żydowskiej.

  Podczas całej wycieczki słuchaliśmy komentarza przewodnika odtwarzanego z systemu audio.

  Projekt Teatr Polska

               W ramach projektu Teatr Polska 2017 w dniu 19 października uczniowie klas gimnazjalnych mogli wziąć udział w przedstawieniu teatralnym reżyserowanym przez Tomasza Cymermana pt. „Beze mnie”. W rolach głównych wystąpili Sylwia Gola, Miłosz Karbownik i Łukasz Stawarczyk. Zaprezentowali oni piękną opowieść o przyjaźni, miłości, wyobcowaniu i pragnieniu akceptacji. Nowoczesne widowisko dotyczące szkolnych relacji, problemu odrzucenia przez rówieśników i ucieczki w wirtualną rzeczywistość młodzież naszej szkoły przyjęła niezwykle ciepło. Uczniowie mogli poczuć się częścią spektaklu. Po jego zakończeniu wszyscy wzięli udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez pracownika teatru. Stały się one okazją do kontynuowania rozmów o ważnych dla nich tematach i trudnościach, z jakimi zmaga się młode pokolenie. Na koniec wszyscy uczestnicy warsztatów wraz z aktorami reżyserem zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

                                
            

  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

               „Bezmierny mój dług wdzięczności” – pod takim hasłem odbyły się w szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach obchody Dnia Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski przygotował dla dyrekcji szkoły, wszystkich nauczycieli i pracowników uroczystą akademię. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ksiądz proboszcz, dyrektor ZEAJ, dyrektor szkoły oraz nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi i uczniowie. Ciepłe i życzliwe słowa do pedagogów popłynęły od gości, dyrekcji szkoły oraz wychowanków. Ci ostatni przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym słowami poetów wyrazili ogromną życzliwość i wdzięczność dla trudnej pracy nauczyciela. Uświetnieniem uroczystości był występ zespołu śpiewaczego Działoszanki.


            

  ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

               W dniu 5 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Działoszycach odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej.


               W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Pan Zdzisław Leks, Ksiądz Proboszcz Andrzej Jankoski, przewodnicząca Rady Rodziców. Pani dyrektor Marta Nowak powitała przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, uczniów, a szczególnie serdecznie klasę pierwszą.


               Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwią funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Po zakończeniu części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi Polakami i uczniami, przestrzegać zasad obowiązujących w szkole. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Dzieci otrzymały prezenty i życzenia od Pana Burmistrza, Księdza Proboszcza, Rady Rodziców oraz kolegów z klasy drugiej i trzeciej. Rodzice przygotowali pierwszakom słodki poczęstunek.


  Wszyscy życzymy pierwszakom dużo radości z codziennej podróży w cudowny świat nauki oraz wielu przyjaciół.

               W dniu 4 października uczniowie kl.2 i 3 a,b pod opieką wychowawców: p. Jadwigi Mazur, p. Barbary Baranowskiej i p. Natalii Banaszek uczestniczyli w wycieczce do piekarni. Dzięki uprzejmości pani Małgorzaty Mandeckiej dzieci poznały piekarnię od środka, pracę piekarza i proces technologiczny produkcji pieczywa. Uczniowie mieli okazję zobaczyć maszyny, urządzenia m.in. piece piekarnicze, łopaty do wsadzania pieczywa oraz wózki z upieczonym chlebem. Z ciekawością przyglądały się jak piekarz ważył ciasto i nadawał formę. Mieliśmy okazję zwiedzić również ogromny magazyn z workami mąki.

  Wycieczka zakończyła się degustacją pysznych rogalików. Uczniom bardzo podobała się praca piekarza i wielu z nich stwierdziło, że w przyszłości będą zajmować sie wypiekiem smacznego pieczywa.

                                
            

               W dniu 27 września uczniowie kl.2 i 3 a,b pod opieką wychowawców: p. Jadwigi Mazur, p. Barbary Baranowskiej i p. Natalii Banaszek wybrali sie na wycieczkę do lasu w poszukiwaniu oznak jesieni. Obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną jesienią, zwróciły uwagę na warstwową budowę lasu, różne gatunki drzew, krzewów i grzybów. Obserwowali przez lupę okazy przyrodnicze oraz mierzyli pnie drzew. Udało nam się spotkać wiewiórki i nieliczne owady.

  Wycieczka była ciekawą lekcją przyrody i dostarczyła wiele radości. Po powrocie z lasu uczniowie przygotowali w klasie leśną galerię ze znalezionych okazów.


            

  VII Światowego Dznia Tabliczki Mnożenia w naszej szkole

               29 września 2017 odbyła się VII edycja Światowego Dznia Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. W tym roku Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach po raz kolejny wzięła udział w akcji i uzyskała licencję Organizatora Lokalnego WMTDay 2017.

  Uczniowie : Aleksandra Ciesielska, Zuzanna Szymbra, Oliwier Frąckiewicz i Zuzanna Adamczyk po zaliczonym pisemnym egzaminie z tabliczki mnożenia i dzielenia uzyskali tytuł egzaminatorów i odpytywali swoich starszych kolegów ze szkoły podstawowej i gimnazjum ze znajomości tabliczki mnożenia.

  Osoba, która zgłosiła się na egzamin i poprawnie odpowiedziała na 5 pytań uzyskała tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia i otrzymała pamiątkową legitymację. Pytaliśmy nie tylko uczniów, po tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia chętnie sięgnęli też nauczyciele i pracownicy szkoły.
  Przepytaliśmy 69 osób, egzamin zaliczyło 55 zdających. Wszystkim, którzy zdali egzamin i otrzymali tytuł MT EXPETR gratulujemy!


  W trosce o bezpieczeństwo uczniów…

               Dbając o bezpieczeństwo uczniów w szkole w dniu 20 października 2017 roku odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne z przedstawicielami Policji w Działoszycach.

  Policjanci odwiedzili uczniów ze szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych II–III. Młodzież z uwagą wysłuchała pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Przedstawiciele policji uświadomili uczniom, jakie zagrożenia związane są z „cyberprzemocą”, polegającą na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu, wyśmiewaniu innych osób z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak: e-mail, fora dyskusyjne, blogi, sms-y, telefony komórkowe, strony internetowe.

  Pogadanka policjantów cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy chętnie uczestniczyli w dyskusji oraz zadawali pytania. Spotkania takie przyczyniają się do poprawy wiedzy młodych ludzi na tematy zagrożeń, z którymi, być może nieświadomie, mogą się spotkać.


  Prelekcja przedstawiciela KRUS


  „Był taki wrzesień…”

  78 rocznica wybuchu II wojny światowej.

               1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie atakiem na Westerplatte rozpoczęły II wojnę światową, a 17 września 1939 roku Związek Radziecki napadł na Polskę.
  W rocznicę hitlerowskiej i sowieckiej agresji w naszej szkole 22 września odbył się apel upamiętniający tragiczne wydarzenia sprzed 78 lat. Upamiętniono również powstanie Polskiego Państwa Podziemnego(27 września).

  Apel przygotowali uczniowie klas gimnazjalnych pod opieką pani Anny Kuśpiel.

            

  DZIAŁOSZANKI NA DOŻYNKACH WOJEWÓDZKICH

               W niedzielę 3 września br. na zaproszenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach Szkolny Zespół Śpiewaczy „Działoszanki” uczestniczył w Dożynkach Wojewódzkich, które w tym roku odbyły się w Masłowie. Zaprezentował tam swój program artystyczny w widowisku folkowym pn. „Estrada Folkloru”. Występ naszego zespołu został bardzo ciepło przyjęty przez zgromadzoną publiczność. Świadczyły duże brawa i liczne gratulacje od oglądających i słuchających występu „Działoszanek”.

  Skład zespołu: Kołpak Karolina, Łach Patrycja, Miszczyk Martyna, Olesińska Kinga, Olesińska Weronika, Puchała Anna, Sęk Maja, Szostak Natalia. Akompaniował na akordeonie Adam Kocerba – nauczyciel muzyki i kierownik artystyczny zespołu.

            

  Plan dowozów na rok szkolny 2017/2018

  Szczegółowy harmonogram dowozów na rok szkolny 2017/2018 znajduje się poniżej

  ROZKŁAD 

  KALENDARIUM  E - DZIENNIK

  LICZNIK ODWIEDZIN

  Darmowy licznik odwiedzin